Del

FIK NEDSAT STOR ARBEJDSMILJØBØDE

Grønhøj Vognmandsforretning ApS ved Karup hev en halv sejr i land, da de med hjælp fra DTL og Dansk Erhverv fik nedsat en klækkelig arbejdsmiljøbøde.

Stædighed og vedholdenhed lønner sig. Og så er det godt af have sin organisation i ryggen, når man kommer i clinch med myndighederne. Det er et par af pointerne i en bødesag, som Grønhøj Vognmandsforretning ApS var involveret i sidste efterår.

En medarbejder kom under arbejdet ved et tag til at overtræde arbejdsmiljøloven. Det takserede Arbejdstilsynet til en bøde til vognmanden på 75.000 kroner. Hjemme på vognmandsforretningens kontor undrede de sig over bødens størrelse. Administrationschef Helle Aa fortæller:

- Vi havde fået en bøde fem måneder før. Den betalte vi, som alle autoritetstro borgere gør. Så ærgrelsen over den bøde sad stadig i os, da vi fik en ny bøde. Med den anden bøde var det klart, at der var sket en overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Men så lagde de noget på, fordi vi lige havde fået en bøde. Og derudover insisterede de på, at vi var 11 ansatte, da vi fik bøden. Og det forhøjer bøden yderligere.
På kontoret kastede de sig over Google, og det stod snart klart, at de havde noget at have betænkelighederne i.

Sammensat bøde
En arbejdsmiljøbøde er sammensat af forskellige dele. En grundbøde og derudover kan bøden blive forhøjet ved skærpede omstændigheder fx ved gentagelsestilfælde. Dertil kommer en såkaldt differentieringsbestemmelse, der betyder, at antallet af ansatte afgør, om bøden skal forhøjes yderligere eller ej.

I Grønhøj Vognmandsforretnings tilfælde foretog Arbejdstilsynet en sådan differentering. Er der under ti ansatte i virksomheden, skal bøden ikke forhøjes. Men Arbejdstilsynet påstod, at der i første kvartal af 2019 var ansat 11 i virksomheden. Derfor blev bøden på 50.000 kroner forhøjet med 50 procent til 75.000 kroner.

Det havde været korrekt, hvis virksomheden havde ti eller flere medarbejdere ansat. Eller hvis overtrædelsen fandt sted i første kvartal. Problemet er bare, at tidspunktet for overtrædelsen var i tredje kvartal 2019, og på det tidspunkt var der ansat otte medarbejdere i Grønhøj Vognmandsforretning.

- Reglerne kan godt virke komplicerede og med mange detaljer. Tæller konerne på kontoret fx med? Gør deltidsansatte? Et simpelt opslag på virk.dk viste, at vi var 7-9 medarbejdere i tredje kvartal sidste år, hvor overtrædelsen af arbejdsmiljøloven fandt sted. Men det var juristen hos Arbejdstilsynet ikke enig i. Hun påstod, at der var 11 medarbejdere i virksomheden. Det skulle jeg så sidde og diskutere med hende. Men det er jo ikke raketvidenskab det her. De oplysninger uploader vi i alle mulige indberetninger til det offentlige. Så er det dejligt, at man kan ringe til DTL og få fat i en jurist, som ved, hvad hun snakker om, siger Helle Aa.

DTL og Dansk Erhverv ind i sagen
Og der var lige, hvad hun gjorde. Hun kontaktede DTL, som viste videre til arbejdsmiljøafdelingen hos Dansk Erhverv. Her klagede chefkonsulent Trine Lykke Loughran fra Dansk Erhvervs arbejdsmiljøafdeling til Arbejdstilsynet på vegne af virksomheden.

- Vi ville ikke anerkende forhøjelsen af bøden, fordi der ikke var 11 ansatte på overtrædelsestidspunktet. Ser man på bemærkningerne til loven, er det nemlig antallet af ansatte på overtrædelsestidspunktet, der afgør bødestørrelsen. Og hos Grønhøj Vognmandsforretning var der på det tidspunkt kun otte medarbejdere. Det førte Dansk Erhverv bevis for. Selv om det egentlig er Arbejdstilsynets opgave og ikke vores at dokumentere den slags, siger Trine Lykke Loughran.

Arbejdstilsynet endte med at give Grønhøj Vognmandsforretning og Dansk Erhverv medhold, og nedsatte bøden fra de 75.000 kroner til 50.000 kroner.

- Arbejdstilsynet forvalter reglerne forkert og ser ud til altid at tage udgangspunkt i antallet af ansatte i første kvartal, når bødestørrelsen skal vurderes. Så det holder vi øje med fremover. Og så er det beklageligt, at Arbejdstilsynet ikke af egen drift nedsætter bøden, når der bliver gjort opmærksom på, at virksomheden har ni eller færre medarbejdere. Det er bekymrende, at der skal så stor indsats fra virksomheden og os til for at få anerkendt, at bøden var for høj. De skal dokumentere sagen, det skal virksomheden eller vi ikke, siger Trine Lykke Loughran.

Hun råder virksomhederne til ikke kun at vurdere, om man har overtrådt reglerne eller ej, og om man anerkender bøden men også tjekke, om bødestørrelsen er i overensstemmelse med reglerne.

Godt med kompetente folk på kontoret
Grønhøj Vognmandsforretning er heldig med at have et par kompetente ansatte på kontoret, som har tid og energi til at undersøge, om en sådan arbejdsmiljøbøde er i orden. Det har langt fra alle vognmænd.
Udfaldet af sagen - at bøden blev nedsat - var en lettelse.

- Det føltes godt, at vi fik ret over for en påståelig jurist. Så det var en god, principiel sejr. Det er rigtig fint, at vi har DTL og Dansk Erhverv i ryggen. Kommer der en næste gang, gør jeg igen fodarbejdet for at se, om det er ret og rimeligt og ringer, hvis der er noget, slutter Helle Aa, der råder kollegaerne i branchen til at sætte sig ind i reglerne, så de undgår at overtræde dem.

Læs historien i bladet

DANSKE VOGNMÆND nr. 5 Maj 2020