Del

CHAUFFØRUDLÅN MULIGGØRES UNDER COVID-19 SITUATIONEN

Der kan, uanset § 6a, stk. 1 i lov om godskørsel, nu ske udlån af chauffører mellem virksomheder med tilladelse til godskørsel for fremmed regning efter § 1, stk. 1 i lov om godskørsel.

Tiltaget sker for at sikre både beskæftigelse og allokering af chaufførressourcer til hvor behovene reelt er, under Covid-19-situationen.

Tiltaget er en del af en række dispensationer i forbindelse med Covid-19-krisen.

Læs mere hos Færdselsstyrelsen