Del

80 km/t for lastbiler på landeveje fra 1. januar

Så bliver lastbilernes mulighed for at køre 80 km/t på landeveje en realitet. Folketinget vedtog i dag lovforslag L 186 om at forhøje hastighedsgrænsen for både lastbiler og lette og tunge vogntog fra 70 til 80 km/t på veje uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje.

Loven vil dog først træde i kraft den 1. januar 2020, da man har vurderet, at både politi og kommuner har brug for lidt ekstra tid til at indrette forholdene. Det gælder ændring af it-systemer og opsætning af hastighedstavler på de strækninger, hvor man vurderer, at den nye hastighedsgrænse ikke bør gælde af hensyn til trafikforholdene på stedet.

DTL mærkesag

DTLs adm. direktør Erik Østergaard er ikke desto mindre glad for, at Folketinget nåede at vedtage forslaget, inden man lukker ned for lovbehandlinger i denne samling, når folketingsvalget udskrives om kort tid: -Det har været en DTL mærkesag gennem mange år, der her bliver realiseret. Det har været et langt og sejt træk.

-Forslaget var et resultat af finanslovsaftalen for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og det har tydeligvis været vigtigt for aftaleparterne at holde deres løfte. Det er vi rigtig glade for, og vi har stor ros til blandt andre Venstres ordfører Kristian Pihl Lorentzen, der har drevet processen og til transportministeren for at levere i tide.

Nedskiltning på udsatte steder

Debatten i Folketinget under førstebehandlingen gik mest på bekymringer fra SF, Enhedslisten, Alternativet og de Radikale over at lade tunge køretøjer køre 10 km/t mere i timen på landevejene, da ulykkers omfang efter partiernes opfattelse ville blive mere alvorlige i takt med øget hastighed. Bekymringen var ført an af Rådet for Sikker Trafik og Rigspolitiet, der i høringsfasen gav udtryk for, at trafiksikkerheden ville blive forringet.

Heroverfor slog regeringspartierne og DF på, at der i aftalen er afsat midler til nedskiltning af hastighedsgrænsen på udvalgte kommuneveje og statsveje. Der er således afsat 30 mio. kr. i 2019 til en pulje, hvorfra kommunerne i forhandling med politiet kan søge om midler til skiltning af en lavere hastighedsgrænse på 70 km i timen på de strækninger, hvor en øget hastighedsgrænse ikke er forsvarlig. Der er samtidig afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til skiltning af en lavere hastighedsgrænse på statsvejnettet som helhed.

Forslaget blev vedtaget ved tredjebehandlingen af et flertal fra partierne V, KF, LA, DF og S. 87 stemmer for og 24 imod.

Erik Østergaard: -Hastighedsforøgelsen forpligter: Jeg vil godt appellere til, at chaufførerne fortsat optræder ansvarligt på landevejene og overholder den kommende hastighedsgrænse og eventuelle begrænsninger på særlige steder. Vognmændene har som erhverv og brugere af de tunge køretøjer en særlig forpligtelse til at sikre, at der bliver udvist agtpågivenhed og hensynsfuldhed i trafikken og udvise professionel ansvarlighed, slutter DTL-direktøren.