Del

DSV Transport A/S: Vi savner signaler fra politikerne

Politikerne har det lange lys på den grønne omstilling fremfor at fokusere og hjælpe med praktiske løsninger, siger adm. direktør Lars Saltoft Kristoffersen fra DSV Transport A/S.

Politikerne har det forkerte fokus på den grønne omstilling. De har det lange lys på og overser derfor de redskaber og løsninger, der ligger lige for. Det siger adm. direktør Lars Saltoft Kristoffersen fra DSV Transport A/S i dette interview med DANSKE VOGNMÆND.

Hvordan ser I hos DSV Transport på klimaudfordringen for den tunge transport?

- Vi ser det som en nødvendighed, men helt klart også som en mulighed for branchen. Der, hvor jeg synes, det bliver svært, er den manglende vilje fra det politiske og også lidt fra teknisk hold. Hvad kan egentlig lade sig gøre? Når vi taler klimaomstilling i Danmark, gør vi det meget bred- spektret. Man mangler realismen, så vi kan komme i gang med nogle af løsningerne.

Mangler politisk retning
- Jeg kan godt se, at vi på sigt skal omstille os til noget helt andet. Men jeg mangler en klar politisk retning. Vores nabolande er mere klare i spyttet med hensyn til afgifter og incitamenter til at gå i gang med grøn omstilling. Du kan ikke få en branche som vores, der laver lave marginer (små fortjenester, red.) til at være first mover på alle mulige teknologier. Det kommer ikke til at ske af sig selv.

- Ingen går ud og øger en omkostning i et lavmarginmarked. Og det er pengene, der skal drive det. Der ligger ikke et incitament i byggebranchen, som vi kører for, til at stille krav om klimavenlig kørsel. Det skal skubbes ud til dem fx via krav i udbudsmaterialet.

- I stedet for at sige, at vi skal være elektrificerede i løbet af tre-fire år, hvilket slet ikke kan lade sig gøre i vores branche, hvorfor ikke kigge på løsninger som fx afgifter, der kunne hjælpe os med HVO-brændstof, eller andre af de tekniske løsninger, der faktisk er mulige i dag? Det gør man ikke nok ved. Man har for meget det lange lys på, når det gælder den grønne omstilling.

Teknologien ikke klar om fem år
Hvor langt vil du sige teknologien er fra at blive interessant for DSV Transport?

- Vi har en god dialog med producenterne. Teknologisk kan du godt få en elektrisk lastbil. Men hælder du så det nødvenlige antal batterier på, så den kan køre de 5-600 km pr. dag, som vores biler skal kunne, så hænger det alligevel ikke sammen, fordi lasteevnen så bliver alt for lille. Selv om fem år er vi ikke kommet dertil, hvor du ser en markant forøgelse af mere klimavenlige løsninger.

- Hos DSV Transport fokuserer vi på smartere løsninger på vores udnyttelsesgrad og optimering. Fx ved aldrig eller kun sjældent at køre med tomme biler. Tomkørsel er klimabelastende spildkørsel.  Med nye digitale værktøjer er det muligt at tilrettelægge vores kørselslogistik, så brændstofforbruget og dermed CO2-aftrykket formindskes. Vi er godt på vej i den retning. Her kan vi gøre noget for klimaet på den korte bane.

Frygter afledte konsekvenser
Føler du dig presset af de overordnede forventninger om 70 procent reduktion af CO2 i 2030?

- Ja. Jeg er bange for de afledte konsekvenser af beslutninger, der er taget ud fra et alt for bredt fokus. Når vi investerer i grej til transport i bygge- og anlæg, kan vi ikke skifte om og begynde at køre paller til Holland eller køre i speditionsverdenen. Afskrivningsperioden på det grej er fem til otte år. Jeg frygter, at vi pludselig bliver løbet over ende af krav om omstilling i løbet af meget kort tid.

- Jeg er ikke så bekymret for DSV Transports 20 biler og chauffører. Det skal vi nok kunne klare at omstille. Men jeg er bekymret for de 120 vognmænd, der kører mere eller mindre fast for DSV Transport. For mange af dem vil det have uoverskuelige konsekvenser at skulle skifte en to år gammel Scania, som jo slet ikke er afskrevet endnu, fordi der kommer et eller andet krav. Der skal laves nogle planer og lægges nogle trappetrin, så vi gradvist kan nærme os klimavenlig transport. Lad os få nogle fagfolk på banen, så vi kan få beskrevet tempi i omstillingen ud fra, hvad der praktisk kan lade sig gøre. Vi skal have mulighed for at konvertere over en årrække – en fem-syv års respit.

- Praktikken og visionerne hænger ikke sammen. Der er alt for stort gab imellem, hvad politikerne på Christiansborg vil, og hvad der kan lade sig gøre i praksis. Alt bliver blandet sammen fra små kassevogne til store entreprenørlastbiler.

Trækker på smilebåndet
Hvad mener du om regeringens skisma om, at hvis der bliver sparet for meget diesel, så kommer der til at mangle penge i statskassen på grund af de afgifter, man så ikke får ind?

- Så må jeg trække på smilebåndet. Det er et af de steder, hvor det skinner igennem, at man har et ambivalent forhold til de ting, man ved, man skal sætte i søen, fordi det kommer til at koste et eller andet. Fjerner du noget indkomst fra afgifter fra fossile brændsler, må pengene skulle findes et andet sted. Tyskland og Sverige har jo forstået at håndtere afgiftsfritagelser på steder, hvor man fx vil prøve LNG (flydende naturgas, red.) og HVO af.

- Jeg tror ikke på, at den grønne omstilling bliver gratis. Der er en regning, der skal betales. Kronen kan kun bruges én gang. Så derfor skal den bruges smart fra starten af. Der er min bekymring, at vi flagrer for meget rundt, at vi ikke ved, hvad vi vil, fordi den her omstilling er supersvær.

Læs interviewet i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 12, december 2021