Del

Hold jer klar: Fremtidens lastbiler kører på el

Ellastbiler er det redskab, vi skal tage i brug for at sætte skub i en grøn omstilling af godstransporten. Hvis danske vognmænd skal investere i nye lastvogne, bør de holde sig klar. Inden længe kommer vi nemlig til at se markante fremskridt, skriver europaparlamentariker Marianne Vind (S) i denne kommentar.

I fremtiden kommer det til at vrimle med ellastbiler på både danske og europæiske veje. For at nå målene i EU’s ’Fit for 55’-pakke er vi nødt til at skifte de konventionelle diesellastbiler ud med grønne alternativer. Og her er ellastbiler det klart bedste bud.

For det første udleder de færre partikler end eksempelvis brintkøretøjer. Rent faktisk er brint lige så forurenende som diesellastbiler.

For det andet kommer el til at være den billigste løsning. For motoren i ellastbiler har færre bevægelige dele, og det betyder længere levetid og mindre vedligehold. Derudover kræver det to-tre gange mindre energi at køre en kilometer på el sammenholdt med gas.

For det tredje foretrækker rigtig mange chauffører ellastbiler, fordi de skaber færre vibrationer og er nemmere at parkere og manøvrere rundt.

Vent med at investere…
Transportsektoren er rigtig vigtig for os som samfund. Vi skal værne om den og sikre, at den overlever og bliver moderniseret. Men vi skal ikke kaste os ud i eksperimenter, før vi er klar. Derfor er min opfordring, hvis du går og overvejer, hvornår du skal købe nye lastvogne: Vent lidt med at investere. Teknologien er der nemlig ikke helt endnu. Til længere ture kan el-lastbilerne stadig ikke levere varen, og samtidig er det europæiske vejnet ikke klar til elektrificeringen.

Men hvis vi skuer ud over udviklingen af batteriteknologien, tegner det lyst. Det kommer til at gå hurtigere, end vi forventer.

For hver dag der går, bliver efterspørgslen på ellastbiler nemlig større. Det betyder mere innovation, hurtigere udvikling og lavere priser. Hele tiden bliver batterierne lettere og mere kraftfulde. Den næste generation af batterier kaldet ”solid-state-batterier” vil lade hurtigere, mere sikkert og samtidig give dobbelt så meget batteri-tæthed. Det betyder, at rækkevidden for disse batterier bliver meget større.

… men overvej allerede nu, hvornår du skal skifte til el
Samtidig arbejder vi i både Danmark og EU benhårdt på at gøre vores vejnet klart til den bølge af el-lastbiler, der forhåbentligt er på vej. EU har besluttet, at hovedvejnettet inden 2025 skal være klar til elektrificeret godstransport. Det er eksempelvis allerede sket ved Femern-forbindelsen. I Europa er der også flere forsøg i gang med opladning af lastbiler, mens de kører. Både via køreledninger og ved induktion i selve vejbanen.

Det varer altså ikke længe, før både vejnettet og teknologien er klar til en bølge af lastbiler, der kører på el. Derfor bør du som vognmand allerede nu overveje, hvornår det giver mening for din virksom- hed at skifte til el.

Læs kommentaren i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 12, december 2021