Del

20.000 ubetalte miljøzonebøder

På under tre år har danske myndigheder registreret knap 20.000 ubetalte miljøzonebøder. Kontrol og håndhævelse i miljøzonerne er digital ligesom også vejafgiften bliver det fra 1. januar 2025. Men mængden af ubetalte vejafgifter fra 1. januar 2025 ventes at blive væsentligt større.

Nittentusindesyvhundredeogenoghalvtreds (19.751). 

Så mange ubetalte bøder for at overtræde reglerne om kørsel i miljøzoner er der registreret i perioden fra 1. oktober 2020 til 31. august 2023.  

Det viser tal, som DANSKE VOGNMÆND har modtaget fra Miljøstyrelsen, som er ansvarlig for håndhævelsen af miljøzonerne og opkrævning af miljøzonebøder. Og det er tal, som nok bør give anledning til bange anelser hos politikere og myndigheder forud for opkrævning af vejafgiften fra 1. januar 2025. 

For mængden af potentielle brud på reglerne om betaling af vejafgift og dermed bødesager, som skal forfølges, må forventes at stige, når alle lastbiler over 12 tons fra 2025 skal betale vejafgift for kørsel på 10.900 km statslig vej og dele af det kommunale vejnet. Fra 2028 vil hele det offentlige vejnet på 75.000 km vej være omfattet af vejafgiften. 

En kilde i politiet bekræfter da også overfor DANSKE VOGNMÆND, at antallet af sager om ubetalt vejafgift med stor sandsynlighed vil få antallet af ubetalte miljøzonebøder til at blegne. Det sker med henvisning til, at den digitale kontrol ikke effektivt kan forhindre fx manipulation med elektronisk udstyr. 

Håndhævelse identisk for vejafgift  

Håndhævelse af miljøzoneregler, kontrol og det efterfølgende forløb med bødeudstedelse mv. danner et næsten identisk forlæg for den planlagte håndtering af vejafgiften fra myndighedernes side: 

Som første instans er det Sund & Bælt, der står for at indsamle data om de køretøjer, som færdes i miljøzonerne. I de fem miljøzoner er der opsat en række kontrolpunkter med kameraer, der automatisk kan scanne nummerplader. Oplysningerne fra nummerpladegenkendelse sammenstilles så med oplysninger fra køretøjsregistre i Danmark og udlandet med henblik på at fastslå, om et køretøj overholder miljøzonereglerne. 

Er det ikke tilfældet, udsender Miljøstyrelsen to betalingspåmindelser, inden styrelsen overdrager de ubetalte bøder til politiet. Herefter er det politiet, som står for den videre inddrivelse af bøderne, har Miljøstyrelsen tidligere oplyst til DANSKE VOGNMÆND. 

I forhold til opkrævning af vejafgift er det Færdselsstyrelsen, der er ansvarlig for at udstede administrative bødeforlæg på baggrund af oplysninger fra Sund & Bælt om køretøjer, der ikke har betalt vejafgift. Hvis ikke bøden betales, bliver den videresendt til politiet. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 7, 2023