Del

Stadig tusindvis af ubetalte p-afgifter

Blot en 1/5 af ubetalte p-afgifter til udenlandske køretøjer opkræves to et halvt år efter Færdselsstyrelsen hyrede EPC til opgaven. Antallet af forældede p-afgifter, der må smides i skraldespanden, er eksploderet.

Knapt 2.000 ud af 10.165. Så få p-afgifter er det lykkedes for Færdselsstyrelsens samarbejdspartner Euro Parking Collection (EPC) at opkræve siden starten af 2021. Det viser tal om antallet af ubetalte p-afgifter, som Færdselsstyrelsen har videresendt til EPC, og som DANSKE VOGNMÆND har fået aktindsigt i. 

Det drejer sig om af p-afgifter, som er udskrevet i perioden 1. januar 2019 - 31. august 2023. De ubetalte p-afgifter til udenlandske køretøjer andrager dermed knap 17 millioner kroner. 

Samtidig er antallet af forældede p-afgifter udskrevet til udenlandske køretøjer fordoblet. Parkeringsafgifter forældes, hvis det ikke lykkes at opkræve dem indenfor tre år. Ved udgangen af august 2023 drejede det sig om i alt 4.452 p-afgifter. Til sammenligning var det tilsvarende tal 2.328 for et år siden (DANSKE VOGNMÆND nr. 8, 2022). 

Dermed er p-afgifter til udenlandske køretøjer for 9 millioner kroner havnet i skraldespanden på grund af forældelsesfristen. 

Færdselsstyrelsen erkendte i en evaluering i slutningen af 2022 de manglende resultater, men vurderede alligevel, at samarbejdet med EPC som minimum burde fortsætte kontraktperioden ud, dvs. som minimum frem til januar 2024. Færdselsstyrelsen vurderede ikke, at opsigelsen af aftalen med EPC og et eventuelt samarbejde med en anden aktør vil føre til bedre resultater. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 7, 2023