Del

KONJUNKTURUNDERSØGELSE: DYRETRANSPORTØRER ER UNDER PRES

Antallet af vognmandsvirksomheder, der udfører transport af levende dyr, er praktisk talt halveret over de seneste ti år. Årsagen er bl.a. klippekortsordningen, urealistiske krav til chaufførerne, alt for høje bøder samt konsolideringer.

Set over det seneste årti er antallet af danske dyretransportører faldet ganske betragteligt. Antallet af virksomheder er blevet næsten halveret fra 35 i 2010 til blot 21 i 2019. Det er et fald på 40 procent set over perioden som helhed. Frem til 2018 var nedgangen endda på hele 60 procent til blot 14 virksomheder.
Presset på dyretransportørerne fremgår også af, at andelen af virksomheder, hvor denne transport er vigtig for omsætningen, ud af det samlede antal virksomheder, som udfører transporten, er halveret fra 30 procent i 2010 til 15 procent i 2019. Det er et tegn på, at vognmænd mindsker deres fokus på transporttypen for i stedet at udvide deres aktiviteter ind på andre områder, hvor forretningsbetingelserne er mere tålelige.

Et yderligere tegn på presset på transporttypen er, at transportørerne af levende dyr kun har haft beskedne positive erfaringer med udviklingen i indtjeningen og transportpriserne i det forløbne år.

Transportører presset af høje bøder
De danske dyretransportører har dels været under pres fra den såkaldte klippekortsordning, der blev indført i 2007, og som indebar, at personer, som beskæftigede sig med transport af levende dyr, og som inden for en periode på tre år gjorde sig skyldig i tre overtrædelser, blev betinget frakendt retten til at beskæftige sig med dyretransport og idømt betydelige bøder. Ordningen er blevet afskaffet i 2020, men har i perioden frem hertil indvirket negativt på både chaufførernes og vognmændenes arbejdsmiljø i form af øget stress og mistrivsel samt skævvredet konkurrencen i transporttypen, idet ordningen var rettet mod danske og ikke udenlandske vognmænd.

Transportørerne har også været presset af reglernes urealistisk høje krav om, at chaufførerne skal kunne vurdere transportegnethed, selvom disse ikke har en veterinær- eller landbrugsuddannelse. Regler som fortsat lægger et urimeligt ansvar på vognmændene og chaufførerne, som i praksis ikke har mulighed for at foretage en tilstrækkelig kontrol.

Samtidig er bøderne uforholdsvis høje: Ved en førstegangsforseelse, hvor myndighederne under en kontrol konstaterer dyr med sår, skader eller sygdom i lastbilen, pålægges chaufføren en bøde på 6.000 kroner og vognmanden en bøde på 13.000 kroner. Anden gang fordobles bøderne til hhv. 12.000 og 26.000 kroner og så fremdeles.

Den manglende attraktivitet af ovennævnte markedsvilkår kan forklare nedgangen i antallet af virksomheder og betydningen i omsætningen for denne transporttype. Også konsolidering er en vigtig årsag.

Læs historien i bladet

DANSKE VOGNMÆND nr. 5 Maj 2020