Del

125.000 kroner dyrere om året at køre diesel

Indførelsen af den CO2-differentierede kilometerafgift får voldsom økonomisk slagside for vognmænd med tunge vogntog, viser beregninger fra DTL.

126.320 kroner. Så meget skal du i 2028 i det dyreste tilfælde have op af lommen til den nye

CO2-differentierede kilometerafgift, hvis du har et dieseldrevet syvakslet vogntog på 56 tons, der kører 100.000 kilometer årligt. Til gengæld sparer du vejbenyttelsesafgiften på 9.302 kroner.

Har du derimod investeret i et tilsvarende eldrevet vogntog på 56 tons, hvis det ellers fandtes, så er afgiften i 2028 på 21.280 kroner.

Det viser beregninger, som DTL har foretaget på baggrund af oplysninger om køretøjets emissionsklasse og vægt.

Kilometerafgiften er resultat af den grønne transportaftale, som regeringen, R, SF og EL indgik før sommerferien. Aftalen indebærer, at den hidtidige vejbenyttelsesafgift for lastbiler, kaldet Eurovignetten, bortfalder og erstattes af kilometerafgiften, som skal betales fra 1. januar 2025. Afgiften indføres i to trin i hhv. 2025-27 og i 2028 med stigende satser, så det bliver dyrere i 2028. Køretøjer med en vægt på mellem 3,5 og 12 tons er først omfattet af ordningen fra 2027.

Fra 2025 skal der betales kilometerafgift, når man kører på statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet, herunder miljøzoner. Fra 2028 er hele det offentlige vejnet i Danmark på omkring 75.000 km omfattet af kravet om betaling af afgiften.

Beregning, opkrævning og kontrol af kilometerafgiften bliver GPS-baseret og varetages af Sund & Bælt.

DTL tvivler på CO2-effekten
Erhvervspolitisk chef i DTL Ove Holm forklarer, at afgiften er en voldsom økonomisk byrde for vognmændene uden udsigt til alternativer.

- Den kommende kilometerafgift på lastbiler bliver et meget kostbart bekendtskab for de danske vognmænd og deres kunder, og det kommer oven i meget høje brændstofpriser. Mulighederne for at undslippe de store, ekstra afgifter er svære at få øje på, så længe prisen på en ellastbil er så voldsom, som tilfældet er, og at prisen på el er eksploderet og på visse tidspunkter overstiger dieselprisen. For ikke at tale om en lastbil, der kører på brint og med brændselscelle, siger han, der sætter et stort spørgsmålstegn ved den CO2-effekt, som regeringen håber på.

- Enten må el-lastbilerne gevaldigt ned i pris fra fabrikkernes side, eller også må der et milliontilskud fra staten til – altså mindst en million kroner pr. ellastbil. Ellers ender vi i en situation, hvor vognmandserhvervet tvinges til at betale aflad for fortsat at måtte køre på diesel og sende CO2 ud, siger Ove Holm, der dog glæder sig over ét element ved afgiften:

- Det er positivt, at udenlandske lastbiler også bliver omfattet af kilometerafgiften, og at problemet med deres ofte manglende betaling for den nuværende vejbenyttelsesafgift, som kilometerafgiften afløser, dermed forsvinder.

Læs mere i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 6, 2022, hvor du bl.a. kan se beregningen, der ligger bag eksemplet med en dieselvogntog og et kort over statsvejnettet.

Her skal der betales kilometerafgift fra 2025

 

 

 

 

Vejnettet, hvor der fra 2025 skal betales kilometerafgift, omfatter alle statsveje, i alt cirka 4.000 km heraf 1.300 km motorvej og dertil cirka 1.000 km veje i miljøzonerne i København/Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. For at undgå såkaldt ”sivetrafik” skal der også betales kilometerafgift på 2.300 km af de kommunale veje, der går langs statsvejene (ikke angivet på kortet).

Kilde: Vejdirektoratet

Planlæg dine investeringer med nyt beregningsværktøj

DTL har udviklet et nyt beregningsværktøj til medlemmerne, så du bedre kan planlægge dine investeringer ved at beregne kilometerafgiften for forskellige køretøjer. Klik herunder for at bruge værktøjet og kom igang med dine beregninger.

Beregn kilometerafgift

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 6, 2022