Del

Kontakt ansvarlig

Søren Büchmann Petersen

Chefkonsulent. Kørselsområderne affald, jord og levende dyr, samt miljø- og klimaspørgsmål generelt. Sekretær for Danaffald

Danaffald

Danaffald er én DTL's specialforeninger, som organiserer affaldstransportører

Erhvervspolitisk interessevaretagelse

Danaffald arbejder ud fra en klar målsætning om at varetage de private vognmænds interesser som aktører i affaldssektoren. Derfor kan Danaffald tale med en tydelig stemme i den politiske proces, uanset om der er tale om debatindlæg, høringssvar eller samtaler med politikere og beslutningstagere.

Danaffald følger nøje den politiske udvikling på affaldsområdet, og vi søger at påvirke de politiske beslutninger gennem dialog med politikere og andre interessenter. Vi vil gerne markere vognmændenes interesser og deltager i debatten med indlæg i medierne.

Som en del af DTL – Danske Vognmænd er Danaffald med i et stærkt fællesskab, der har gode forbindelser til Christiansborg og til EU’s institutioner, ligesom vi har mulighed for at fremføre Danaffalds synspunkter i DTL’s medlemsblad. Bestyrelsen består af vognmænd fra alle dele af landet, vi kender vognmandens praktiske virkelighed og lægger vægt på en nær kontakt til medlemmerne.

Positiv udvikling mod genanvendelse: Det arbejder Danaffald og DTL for

Affald og affaldshåndtering er en vigtig servicefunktion i det moderne samfund, som stiller stadig større krav til hygiejne og miljø.

Affaldsområdet er under forandring. Affald vil i fremtiden i stadig højere grad
blive betragtet som en ressource i forbindelse med overgangen til cirkulær økonomi.

Det er naturligt, at synet på affald ændres i takt med befolkningens stigende bevidsthed om ressourcer, cirkulær økonomi og genbrug.

Danaffald og DTL mener, at udviklingen mod cirkulær økonomi og større genanvendelse er positiv og skal fremmes af en dynamisk og markedsorienteret affaldssektor, som har fokus på effektivitet og udvikling.

Danaffald og DTL arbejder for, at de private virksomheder skal spille en stor rolle ved transport, indsamling og genvinding i affaldssektoren, fordi de private initiativer kan tilføre meget af den dynamik, som sektoren har brug for.

Det er i den forbindelse vigtigt at fastholde de politiske initiativer til at liberalisere og markedsorientere affaldssektoren.

Kommunernes hjemtagning hæmmer fri konkurence
Danaffald og DTL ser derfor med bekymring på de aktuelle tendenser til, at kommunerne hjemtager opgaver på affaldsområdet, herunder indsamling af affald.

Kommunernes hjemtagning er problematisk af flere grunde. Hjemtagning betyder, at opgaverne trækkes ud af konkurrence og monopoliseres.

Det vil ofte betyde, at opgaveløsningen bliver dyrere og at udviklingen sættes i stå, fordi udvikling og effektivisering ikke længere er en konkurrenceparameter blandt flere aktører i sektoren.

Bestyrelse

Her kan du se en oversigt over bestyrelsen i Danaffald

Adresser

  • Grønningen 17 1
  • 1270
  • København K

Lokal formand

Lokal bestyrelsesmedlem

Lokal bestyrelsesmedlem

Lokal bestyrelsesmedlem

Lokal næstformand

Lokal bestyrelsesmedlem

Lokal bestyrelsesmedlem

Danaffald-medlemsforum

Kun for medlemmer af Danaffald

I dette forum kan du bl.a. læse referater fra bestyrelsesmøder i Danaffald. Du logger ind med dit DTL-login. 

KLIK HER for at logge ind.

Problemer med at logge ind?

Har du glemt dit password eller har du problemer med at logge ind?

Kontakt webredaktør Thomas Rumph på mail: tru@dtl.eu

Her finder du Danaffalds vedtægter