Del

Ubetalte p-afgifter: Har danske myndigheder kapituleret?

Færdselsstyrelsens evaluering af samarbejdet med EPC om opkrævningen af ubetalte p-afgifter afslører en liste af ting, der er gået galt og indikerer, at danske myndigheder reelt har opgivet at opkræve tusinder af ubetalte p-afgifter. Transportministeren afviser, at Danmark har hejst det hvide flag overfor de fortrinsvist østeuropæiske skyldnere.

I slutningen af januar meddelte transportminister Thomas Danielsen (V), at han støtter Færdselsstyrelsens fortsatte samarbejde med den britiske aktør Euro Parking Collection (EPC). Det skete på baggrund eller måske snarere på trods af Færdselsstyrelsens nyligt udsendte og længe ventede evaluering af samarbejdet med EPC, som har til opgave at opkræve ubetalte p-afgifter udskrevet til udenlandske køretøjer på danske rastepladser.

DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND har gennemgået evalueringen, som afslører et samarbejde med invaliderende børnesygdomme, som har resulteret i længere stop i samarbejdet, misforståelser mellem aftalens parter om indholdet og generelt kommunikationsbesvær.

Lange ufrivillige pauser i samarbejdet

Færdselsstyrelsens evaluering udviser en på mange måder prisværdig ærlighed, som ikke kan beskyldes for blot at være bestillingsopgave, der har til formål at sminke problemerne i samarbejdet med EPC, den mangelfulde opkrævning og Færdselsstyrelsens egen rolle.

Fx forklarer Færdselsstyrelsen, at samarbejdet med EPC i lange perioder har været sat på pause på grund af problemer med udveksling af data mellem styrelsen og EPC. Styrelsen skriver bl.a., at samarbejdet “lå stille i perioden september 2021 frem til februar 2022 grundet andre prioriteter og ændringer i organisationen”, primært relateret til IT-problemer og andre presserende opgaver i styrelsen.

Evalueringen afslører også, at Færdselsstyrelsen igennem et helt år ikke kunne sende ubetalte p-afgifter til EPC med henblik på opkrævning:

“Færdselsstyrelsen havde ikke fra juli 2021 mulighed for at oversende parkeringsafgiftssager til EPC. Derfor er størstedelen af de sager, der er oversendt til EPC i 2021, parkeringsafgifter fra puljen med parkeringsafgifter udstedt før juli 2020. Først fra juni 2022 har Færdselsstyrelsen oversendt parkeringsafgifter til EPC en gang månedligt, med undtagelse af juli grundet ferie”, hedder det i evalueringen.

Aftale ikke overholdt

Udover de praktiske problemer erkender Færdselsstyrelsen, at EPC slet ikke har overholdt et element i aftalen. Det drejer sig om tidsrammen, den såkaldte “long stop date”, fra den dato, hvor Færdselsstyrelsen har overført en sag til EPC, indtil sidstnævnte skal indstille opkrævningen uanset status i den enkelte sag.

Færdselsstyrelsen har fastsat tidsrammen til fire måneder, men EPC har angiveligt troet, at tidsrammen var på et år. Det fremgår også, at Færdselsstyrelsen fejlagtig har oplyst overfor EPC, at den almindelige forældelsesfrist for p-afgifter i Danmark er fem år og ikke tre år, som reglerne siger. Det er uklart, hvilke konsekvenser det har haft i forhold til opkrævningen, skriver Færdselsstyrelsen:

“Færdselsstyrelsen er i gang med at undersøge, hvor mange sager, der reelt er forældede. Det er tydeligt, at der har været tvivl omkring de forskellige definitioner i frameworket (aftalen, red.), og at ”the long stop date” er blevet sat til at være et år og ikke fire måneder som skrevet i frameworket.”

Der tegner sig altså et billede af, at EPC ikke har forstået dele af indholdet i aftalen med Færdselsstyrelsen. Ved i første omgang at levere ukorrekte oplysninger om forældelsesfristen for p-afgifter i Danmark har Færdselsstyrelsen næppe hjulpet i den sammenhæng.

Styrelsen har nedprioriteret sagen

En væsentlig del af forklaringen på det problemramte samarbejde og kommunikation med EPC om opkrævningen må dog også tilskrives interne forhold i Færdselsstyrelsen herunder, at der ikke er allokeret tilstrækkelige ressourcer til at varetage opgaven, inkl. besvarelse af henvendelser fra DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND, som har dækket samarbejdet tæt igennem to år. Færdselsstyrelsen skriver således selv i evalueringen:

“De kommunikative udfordringer er til dels et resultat af udskiftning af visse nøglepersoner i personalegruppen hos Færdselsstyrelsen. Samtidig har der ikke været en økonomisk ramme til området, der har gjort det muligt at afsætte tilstrækkelige midler/ressourcer til parkeringskontrollens meget tunge administrative opgaver, og der har løbende været brugt meget tid på aktindsigtssager, pressehenvendelser m.m.”

Minister: Vi har bestemt ikke opgivet

Transportminister Thomas Danielsen afviser, at Færdselsstyrelsens evaluering eller hans støtte til at fortsætte samarbejdet med EPC indikerer, at danske myndigheder reelt har opgivet at opkræve ubetalte p-afgifter til udenlandske køretøjer.

- Der er ingen, der opgiver. Jeg synes, det er urimeligt, at vognmænd kan køre rundt i Danmark uden at betale deres bøder og uden de store konsekvenser. Der er udfordringer i samarbejdet med EPC, som det er vanskeligt at gøre noget ved. Men vi får ikke noget ud af at sige, at EPC ikke skal fortsætte deres arbejde, for vi skal huske, at de har opkrævet i omegnen af to millioner kroner, siger han, der vil inddrage Folketingets partier i sagen.

- Hvad kan vi gøre for at slå hårdere ned på de vognmænd, som ikke betaler deres bøder, men fortsætter med at køre i landet? Og det kan være alt lige fra straksbøder ved gentagelsestilfælde, bedre samarbejde med politiet, når de stopper et køretøj i anden sammenhæng og også forlængelse af “long stop date”, altså fristen for, hvornår sagen henlægges, siger ministeren.

Kan man forestille sig, at Færdselsstyrelsen skal have bemyndigelse til at klampe køretøjer, der ikke betaler?

- Det er i hvert fald ikke noget, jeg ikke vil undersøge, siger han.

SAMARBEJDET SKAL FORTSÆTTE TRODS PROBLEMER

Færdselsstyrelsen erkender i evalueringen de manglende resultater, men vurderer alligevel, at samarbejdet med EPC som minimum bør fortsætte kontraktperioden ud, dvs. minimum frem til januar 2024. Færdselsstyrelsen vurderer ikke, at opsigelsen af aftalen med EPC og et eventuelt samarbejde med en anden aktør vil føre til bedre resultater.

Styrelsen mener derimod, at succesraten kan hæves, hvis EPC får mere end som nu fire måneder til at opkræve, før opkrævningsproceduren stoppes. EPC’s succesrate ligger dog langt fra Færdselsstyrelsens oprindelige målsætning om at opkræve 4.200 ubetalte p-afgifter pr. år til en værdi af 7,4 mio. kroner. Efter to år er det blot lykkedes at opkræve 1.600 afgifter, som netto har indbragt statskassen 1,7 mio. kroner, efter EPC har taget sin andel.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 2, 2023