Del

Styrelse stikker hovedet i busken

Færdselsstyrelsen vælger indtil videre at overhøre de politiske signaler fra transportminister Trine Bramsen, der har krævet et opgør med den manglende opkrævning af tusindvis af ubetalte p-afgifter til østeuropæiske køretøjer.

”Vi overvejer stadig samarbejdet med EPC.”

Sådan lyder beskeden fra Færdselsstyrelsen om samarbejdet med det britiske firma Euro Parking Collection (EPC), som transportminister Trine Bramsen ellers for nylig har kaldt “under al kritik” i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND.

Ministerens harske dom og krav om, at der findes alternative løsninger på den årelange elendighed er sket på baggrund af DTL-Magasinets løbende afdækning af den manglende opkrævning af tusindvis af ubetalte p-afgifter til køretøjer fra særligt Polen, Rumænien og Bulgarien.

Vi har spurgt Færdselsstyrelsen, hvilke alternative løsninger der findes, hvorvidt styrelsen har kontaktet andre aktører, der kan afhjælpe problemet, og hvorvidt EPC fortsat skal stå for opkrævningen.

Men det ønsker styrelsen ikke at svare på. I stedet har Færdselsstyrelsen sendt et kortfattet skriftligt svar, hvor de meddeler, at “Færdselsstyrelsen kan oplyse, at styrelsen som planlagt er i gang med en evaluering af samarbejdet med EPC. Evalueringen forventes færdig ved udgangen af september 2022. På baggrund af evalueringen vil Færdselsstyrelsen vurdere, hvordan styrelsen forholder sig fremadrettet.”

I mellemtiden stopper omfanget af problemerne med de manglende opkrævninger ikke med at vokse. Det gælder ikke mindst antallet af forældede afgifter, som må smides ud på grund af EPC’s manglende opkrævning. Med udgangen af august 2022 er knap 3.000 p-afgifter forældet.

I august kunne vi her i bladet fortælle, at EPC kun er lykkedes med at opkræve godt ti procent af de over 8.000 p-afgifter, som Færdselsstyrelsen har sendt videre. Hvordan de tal påvirker Færdselsstyrelsen evaluering, hvis overhovedet, følger vi naturligvis op på her i magasinet i de kommende måneder.

LÆS HISTORIEN I BLADET

DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 7, 2022