Del

Skandale lurer i horisonten

DTL’s direktør Erik Østergaard forudser i sin leder af det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND store problemer med at indkassere vejafgift fra udenlandske lastbiler.

Forleden vedtog et stort flertal i Folketinget desværre vejafgiften. Fra den 1. januar 2025 kommer det til at koste for tunge køretøjer at færdes på Danmarks overordnede vejnet. Kig til forsiden for at se, hvilke veje der bliver betalingsveje. Dem kommer man ikke udenom. Hvis man er dansk vognmand vel at mærke. Der skal betales ved kasse ét. 

Det skal en udenlandsk vognmand egentlig også. Hvis han har lyst vel at mærke. Den kommende håndhævelse af kilometerafgiften ser nemlig ud til at sejle, når det gælder udenlandske vognmænd. For at sige det mildt. Og det i et omfang, så statskassen må imødese, at op til 100 millioner kroner i vejafgifter fra udenlandske vognmænd pr. år aldrig bliver betalt. Foruden de bøder, som forgæves bliver sendt afsted til afgiftsunddragerne. 

Det er selvfølgelig ærgerligt for statskassen. Men her halvandet år, før loven træder i kraft, har politikerne tilsyneladende accepteret, at når det gælder udenlandske vognmænd, ja, så må man imødese et tab i en vis størrelsesorden. Man er i alle tilfælde ikke indstillet på at investere, hvad der skal til for at få alle til at betale vejafgiften. En sporadisk digital kontrol uden politimæssig opfølgning er alt, der er stillet i udsigt. 

Og så skal man jo ikke være den store menneskekender for at gennemskue, hvad det betyder: Svage sjæle vil selvfølgelig prøve at undgå at betale, fordi det jo ikke har konsekvenser. Det har vi set før. 

Vi har i dette blad igen og igen beskrevet, hvor elendigt det går med at opkræve ubetalte p-afgifter fra udenlandske – især østeuropæiske – lastbiler. Færdselsstyrelsen og dens britiske hjælper EPC har haft meget lidt held med den opgave. Millioner forbliver ubetalte. 

Det er gift for retsbevidstheden, at nogle ikke kan undslå sig at betale, mens andre bare kan køre fra regningen. Men sådan har det desværre været i p-sagen i flere år. Og her er ikke udsigt til nogen snarlig løsning. 

Nu kan vi så se frem til en ny sag: Vejafgiftssagen. Her blot i en helt anden beløbsmæssig liga. 

Det ligner derudover en statsgaranteret konkurrencefordel til de udenlandske vognmænd, som undlader at betale vejafgiften. Og det er naturligvis i sig selv helt uacceptabelt. 

Vejafgiften er i forvejen et administrativt monster. At indkassere et ekstra årligt nettoprovenu på en halv milliard kroner fra 2025 og fra 2028 en hel milliard kroner koster det offentlige knap 300 millioner årligt i administration. Trods dette eksorbitante beløb kan regeringen ikke afsætte, hvad der skal til for at sikre at alle, også udenlandske vognmænd, betaler for deres kørte kilometer. 

Jeg skal ikke her gøre mig klog på, hvilke administrative instrumenter, der skal til for at sikre, at det sker. Det har regeringen højt betalte embedsmænd og eksterne konsulenter til at finde ud af. 

Så har regeringen tænkt sig endnu en gang at lade stå til, som vi har set i den skandaløse p-afgiftssag? 

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2023