Del

Ny transportminister træder vande i sag om af ubetalte p-afgifter

Den nytiltrådte transportminister Thomas Danielsen (V) støtter Færdselsstyrelsens anbefaling om at fortsætte samarbejdet med EPC om opkrævning af ubetalte p-afgifter i udlandet trods manglende resultater.

Transportminister Thomas Danielsen (V) meddeler, at han støtter Færdselsstyrelsens fortsatte samarbejde med den britiske aktør Euro Parking Collection (EPC), som har til opgave at opkræve ubetalte p-afgifter udskrevet til udenlandske køretøjer på danske rastepladser.   

Det sker, efter den længe ventede evaluering fra Færdselssstyrelsen om samarbejdet med EPC nu er blevet offentliggjort.

Færdselsstyrelsen erkender i evalueringen de manglende resultater, men vurderer alligevel, at samarbejdet med EPC bør fortsætte minimum kontraktperioden ud, dvs. minimum frem til januar 2024. Færdselsstyrelsen vurderer ikke, at opsigelsen af aftalen med EPC og et eventuelt samarbejde med en anden aktør vil føre til bedre resultater. Styrelsen mener derimod, at succesraten kan hæves, hvis EPC får mere end som nu fire måneder til at opkræve det skyldige beløb i hver enkelt sag, før opkrævningsproceduren stoppes.       

Af evalueringen fremgår, at EPC’s succesrate ligger langt fra målsætningen om antal opkrævninger, da samarbejdet med den britiske aktør blev indgået. Faktisk satte styrelsen som mål, at EPC pr. år skulle opkræve 4.200 ubetalte p-afgifter i udlandet til en værdi af 7,4 mio. kroner. Efter to år er det blot lykkedes at opkræve 1.600 afgifter, som netto har indbragt statskassen 1,7 mio. kroner, efter EPC har taget sin andel. 

Transportministeren lægger nu i stedet op til politiske drøftelser af problemet.    

“Spørgsmålet om ulovlig parkering på rastepladserne har de senere år optaget både politikere og branche – fuldt berettiget efter min mening. Problemerne forsvinder heller ikke selv med en højere succesrate i inddrivelsen. Jeg forventer derfor at invitere udvalget til politiske drøftelser af mulige yderligere tiltag i den nærmeste fremtid,” skriver ministeren til Transportudvalget. 

DTL opfordrer ministeren til at kigge på klampning

Hos DTL opfordrer adm. direktør  Erik Østergaard transportminister Thomas Danielsen, som er den tredje minister på transportområdet, på hvis bord problemet er landet siden 2021, til politisk at sætte skyldnerne stolen for døren.  

- Vi havde for få dage siden lejlighed til at drøfte sagen med den nye transportminister, som var lydhør og udtrykte et ønske om at være med til at løse problemet. Og det er helt på sin plads, for vi har en situation, hvor danske myndigheder fortsat intet bud har på en løsning, mens udenlandske køretøjer nu på femte år konsekvensfrit kan bryde reglerne, mens danske vognmænd og chauffører fortsat oplever nidkærhed fra myndighederne, når det kommer til opkrævning af p-afgifter, siger han med henvisning til indførelsen og håndhævelsen af 25-timers-reglen i 2019. 

- Vi mener, at det eneste effektive middel til at komme problemet til livs er at klamp de køretøjer, der ikke betaler på stedet. Vi vil opfordre ministeren til at kigge nærmere på den løsning, siger Erik Østergaard.         

Læs mere om sagen DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 1, 2023