Del

Kører gylle på biogas lavet af gylle

HV Transport A/S i Herning og biogasproducenten Horsens Bioenergi ApS har indgået et samarbejde, der indebærer køb af Danmarks første tunge gasdrevne lastbil.

Grise producerer gylle. Af gyllen kan man lave biogas. Biogassen kan lastbiler, der transporterer gyllen, køre på i stedet for på den fossile diesel. Samtidigt undgås klimaskadelig metanfordampning fra gyllen på markerne. Den forgassede gylle har en højere gødningsværdi for landmanden, og stanken generer ikke naboerne så meget. What’s not to like?

Sådan cirka er fortællingen bag et nyt samarbejde mellem vognmandsvirksomheden HV Transport i Herning og biogasproducenten Horsens Bioenergi ApS. Dog tilsat støtte fra Vejdirektoratets klimapulje til omstilling af erhvervstransport.

For indtil videre er den helt klimaneutrale biogas af uransagelige grunde pålagt CO2­-afgifter, som var det fossil naturgas. Og så kan et samarbejde som ovenfor beskrevet slet ikke bære sig selv uden tilskud udefra.

410 hk gyllevogntog
Klimapuljen har også gjort det overkommeligt for HV Transport A/S at købe den første gaslastbil til flåden på 25 lastbiler, en Scania G 410 som trækker for et 50 tons vogntog. Scaniaen er samtidigt Danmarks første tunge lastbil drevet af gas. Bilen bliver købt i forbindelse med virksomhedens nye opgave med at køre gylle for Horsens Bioenergi ApS.

HV Transports gylletrailere opsamler gyllen maksimum 15 kilometer fra biogasanlægget, og de tomme vogne har afgasset gylle med tilbage fra anlægget til landmændene, men nu i en knap så lugtende form, som planterne ovenikøbet har lettere ved at optage end almindelig gylle.

- Vi havde vores tvivl om, hvorvidt en 410 hestes lastbil kan trække så tung en transport. Men vi har nedsat vogntogsvægten fra dieselvogntogenes 56 tons til nu 50 tons, så mon ikke det så går? Det er jo ikke mange år siden, at vi transporterede gylle med biler på kun 320 heste, siger direktør Poul Jørgensen, der sammen med sønnen Rasmus Jørgensen og vognmand Jan S. Overgaard udgør ejerkredsen bag HV Transport A/S.

Første lastbil er en slags test, oplyser han. Og går testen godt, er nok tre gasbiler på tapetet. Også disse anskaffes med støtte fra klimapuljen.

Nye tankstationer
HV Transports gaslastbiler skal tanke brændstof på den biogastankstation, som selskabet Bioman ApS lige nu opfører ved siden af Horsens Bioenergi ApS tæt ved E45. Stationen åbner til sommer og bliver også til virkelighed med tilskud fra klimapuljen. Senere åbner også biogastankstationer ved Køge, Ishøj og Odense.

Gassen fra tankstationerne bliver af CBG­-typen. CBG står for compressed biogas og er teknisk set identisk med CNG (compressed natural gas).

Biogassen fra Horsens Bioenergi bliver produceret af gødning fra husdyr samt madaffald fra husstande, restauranter, kantiner og detailhandel samt organisk affald fra fødevareindustrien og indeholder således ikke foder­ og fødevareafgrøder.

CO2-afgift på biogas
Poul Jørgensens nye bil er lidt dyrere end en traditionel dieseltrækker. Opbygningen er også anderledes. For at gøre plads til gastankene er trækkerens akselafstand forlænget og selve køretøjet dermed gjort længere.

Apropos pris er det ifølge Poul Jørgensen helt uforståeligt, at der lægges CO2­-afgift på CO2­-neutral biogas.

- Det giver jo ikke mening og gør det blot endnu mere besværligt at omstille den tunge transport til andre brændsler end diesel. Vi har fået 60.000 kroner pr. lastbil til at omstille transporten i dette projekt, hvilket gør det mere interessant at køre på biogas. Men det virker ikke gennemtænkt, at man skal straffes af staten for at vælge diesel fra og klimaet til, siger han og foreslår, at man sænker afgiften på biogas for på den måde at dække virksomhedernes meromkostninger ved den grønne omstilling.

- Men det er en spændende opgave at være med til at løse. Vi er stolte over, at vi nu for alvor får taget hul på den grønne omstilling af de allertungeste transporter, siger han, der også kommer med en klar opfordring til Folketinget, hvis man ønsker at vognmænd skal skifte fra diesel til andre brændstoffer:

- Vi mangler nogle klare udmeldinger fra et flertal hen over midten i Folketinget om, hvilken vej vi skal følge. De store reduktioner i CO2-­udslippene, der skal gælde fra 2030, er jo snart. Vi vil gerne have langsigtede løsninger, så vi ikke står med brugt materiel, der ikke kan sælges. Og når der så findes danske løsninger, er det mærkeligt, at afgiftsskruen (CO2­-afgift på CBG­-gas, red.), skal begrænse udnyttelsen af dem. Og endelig: Hvad vi ikke har brug for, er kilometerafgifter, der er alt for dyre at administrere, og i forvejen betaler vi nok til den store kasse, siger Poul Jørgensen.

FAKTA OM BIOGAS TIL TRANSPORT

  • HV Transports Scania G 410 kan spare 50 til 150 tons CO2 pr. år svarende til den årlige udledning fra 50
    dieselpersonbiler.

  • Biogasmotoren er væsentligt mindre støjende end en dieselmotor.

  • Biogassen fra Horsens Bioenergi A/S produceres uden brug af foder- og fødevareafgrøder.

  • Gaslastbiler og gasteknologien er udbredt i det meste af EU, dog ikke i Rumænien, Letland, Litauen, Polen, Irland og Danmark.

Kilde: Biogas Danmark, Horsens Bioenergi ApS

Læs historien i DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2021