Del

Bunken med forældede p-afgifter vokser

Andelen af ubetalte p-afgifter til udenlandske køretøjer, der kasseres, vokser støt.

Yderligere 350 parkeringsafgifter udskrevet i 2019 til primært østeuropæiske køretøjer på danske rastepladser er forældede og ryger i skraldespanden, viser nye tal fra Færdselsstyrelsen.

DANSKE VOGNMÆND holder løbende øje med antallet af p-afgifter til udenlandske køretøjer, som i tusindtal må opgives og smides ud, fordi danske myndigheder ikke kan opkræve dem.

Opkrævede p-afgifter pr. 30. april 2022: 646.

Forældede p-afgifter pr. 30. april 2022: 1.498.

 

I DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND, nr. 3, 2022 bragte vi desværre forkerte tal leveret af Færdselsstyrelsen, som med beklagelse meddeler, at der har været fejl i styrelsens dataudtræk.

Kilde: Færdselsstyrelsen.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2022