Del

Trafiksikkerhed: Et fælles ansvar

Trafikken er en stor del af vognmændenes og deres chaufførers arbejdsplads. Derfor er trafiksikkerhed et meget vigtigt emne i DTL's politiske arbejde.

Når trafikken er en del ens arbejdsplads, er en stor del af arbejdsmiljøet ikke noget, man udelukkende selv er herre over. Det påvirkes i betydelig grad af andre.

Derfor er trafiksikkerheden, opmærksomheden i trafikken og betingelserne for at tilbringe så mange timer bag rattet naturligvis et helt centralt fokus for DTLs arbejde.

DTL har i mange indgået i arbejdet med at forhindre højresvings- og andre ulykker, der involverer lastbiler. Vi rådgiver politikere og myndigheder omkring trafiksikkerhed, lovgivning, regler, hensigtsmæssige udformninger af både biler og vejnet osv.

Sammen med en lang række gode samarbejdspartnere og DTL-medlemmer har vi været førende i uddannelsen af børn til en mere sikker trafikkultur og øget opmærksomhed i trafikken. Et arbejde som DTL i de kommende år vil styrke yderligere.

Det er afgørende for DTL, at medlemmernes og deres medarbejdere kan arbejde under trygge forhold i trafikken. Derfor er fælles løsninger og fælles ansvar målet for DTL's trafiksikkerhedsarbejde, når vi skal sikre en ordentlig kultur i trafikken.

Krav til alle trafikanter: Fokus og opmærksomhed
Det kræver noget af vognmænd og chauffører: Opmærksomheden skal være på trafikken, når man kører. Håndholdt mobiltelefon er bandlyst. Spejlene skal være indstillet rigtigt. Og de skal være rene. Hastighed og regler skal overholdes. Som arbejdsplads skal DTL-medlemmerne være med til at sikre et højt fokus på trafiksikkerhed i virksomhedskulturen osv.

Samtidig arbejder DTL på at sikre, at også de andre trafikanter agerer forsvarligt og fornuftigt i trafikken. Cyklister, fodgængere og privatbilister skal holde fokus, når de bevæger sig i trafikken. Væk med telefonen, hovedtelefonerne, hætten der dækker for udsynet. Der skal være lys på og reflekser i vintermørket. Og man skal ikke køre over for hverken gult eller rødt. Man skal altid være ekstra opmærksom på en højresvingende lastbil og aldrig tag chancer.

Et fælles ansvar
Trafiksikkerhed er et fælles ansvar der kræver gensidig opmærksomhed og hensynsfuldhed. At holde på sin ret, og tro at man færdes i sin egen Verden, uanset situationen, kan ikke alene være livsfarligt men også trække dybe spor i alle involveredes liv.

DTL arbejder fortløbende på at højne bevidstheden om risici forbundet med de nye trafikanter – el-cykler med høj hastighed, el-løbehjul, el-skateboards osv. samt de mange cykeluvante turister i de større byer – der sætter et ofte uheldigt og faretruende aftryk på trafikken i byerne.

DTL vil også i fremtiden have stort fokus på trafiksikkerheden, og særligt rette opmærksomheden på børn og unge, hvor muligheden for at grundlægge gode trafikvaner er størst og kan give varige positive effekter i form af færre ulykker.

Påvirkningen af holdninger hos både medlemmer, lastbilchauffører og de andre trafikanter – samt opmærksomheden hos politikere og andre beslutningstagere – står således helt centralt på DTL's agenda.