Del

Kontakt ansvarlig

Jens Gjerløv

Konsulent og sikkerhedsrådgiver. Sikkerhedsrådgivning, miljøledelse. Sekretær for Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører.

Specialforeningen for Kurér- & Varebilstransportører (SKV)

Specialforeningen for Kurér- & Varebilstransportører er DTL's specialforening for varebilstransportører, der arbejder for bedre forhold i branchen.

SKV: Vision, møder og medlemsskab

Foreningens vision
SKV skal være anerkendt som et fagligt stærkt forum, der skaber grobund for en sund branche med et godt image.

Foreningen vil opnå dette gennem påvirkning/samarbejde med relevante beslutningstager, politikere, embedsmænd, etc.

Forudsætningen er et tæt samarbejde med DTL's erhvervspolitiske afdeling, der til stadighed er tæt på relevante politikkere og ministerier.

Aktiviteter
Foreningen mødes tre til fire gange årligt. Møderne aftales fra gang til gang. Det er deltagerne i foreningen, der primært skiftes til at være vært for mødet. Hvis der opstår behov for møder uden for de fastsatte, arrangeres disse ad hoc ved indkaldelse fra DTL.

Medlemskab
Alle medlemmer af DTL, der er beskæftiget i kurer- & varebilsbranchen, kan blive medlem af foreningen. Dette uanset størrelse på virksomheden og hvor stor en del af omsætningen, der er afledt af aktiviteter i denne del af vognmandsbranchen.

Der er intet ekstra kontingent for medlemskab af foreningen.

Bestyrelse

Bestyrelsen for SKV

Adresser

  • Grønningen 17
  • 1270
  • København K

info ved ind- og udmeldelse

Lokal bestyrelsesmedlem

Lokal bestyrelsesmedlem

Læs mere om Specialforeningen for Kurér- & Varebilstransportører (SKV)

Specialforeningen for Kurér- & Varebilstransportører (SKV) har sin egen hjemmeside. Her kan du læse mere om foreningen, aktiviteter, indmeldelse mv.

Læs mere: Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportørers hjemmeside

Værktøj til køre- hviletidsregistrering for varebiler