Del

Kontakt ansvarlig

Finn Bjerremand

Teknisk konsulent. Tekniske høringssager, medlemsservice på lastbilteknik, test af lastbiler. Sekretær DTL Kran-Blok Erfa og Netværk for selvkørende vognmænd

DTL Kran Blok Erfa

Kran-Blok Erfa er DTL’s netværk for vognmænd med blokvogne, bjærgningsbiler, følgebiler og kraner.

DTL Kran-Bloks arbejde og formål

  • DTL Kran Blok arbejder for kran-,blok-, og følgebilvognmændenes tekniske, uddannelses- og arbejdsmæssige interesser.

  • DTL Kran Blok sikrer dine interesser ved at samarbejde med myndigheder, organisationer, institutioner og leverandører om spørgsmål, der berører erhvervet.

  • DTL Kran Blok rådgiver DTL i sager, der vedrører Kran-Blok-området. 
  • DTL Kran Blok deltager i forhandlinger med myndighederne om udformningen af nye bekendtgørelser og cirkulærer, der gælder for erhvervet.

  • DTL Kran Blok at give dig mulighed for at udveksle erfaringer med andre vognmænd fra samme område. 

Yderligere oplysninger

Styregruppe

Formand for DTL Kran Blok Erfas styregruppe er:

Jesper Thorning
DSV Transport A/S
Gammel Marbjergvej 17
4000 Roskilde
Tlf. +45 47581597
Mobil : +45 40646754
E-mail: kranblok@dtl.eu

Kran Blok Orientering

Medlemmer af DTL Kran-Blok Erfa modtager nyhedsbrevet Kran Blok Orientering (KBO), som udkommer, når der er noget nyt på området.

Internationalt medlemskab

DTL Kran Blok Erfa er via medlemskab af den internationale kran- og særtransportorganisation ESTA, altid opdateret på udviklingen ude i verden.

Forslag til forbedring af særtransportbekendtgørelsen

Læs særtransportbekendtgørelsen

DTL Kran Blok Erfas vedtægter