Del

Dansk Møbeltransport Forening

Dansk Møbeltransport Forening (DMF) er specialforening for flyttevirksomheder, og den eneste medlemsforening i Danmark, der organiserer professionelle virksomheder af sin art.

DMF: Sådan bliver du medlem

DMF er landsdækkende og tæller ca. 75 flyttevirksomheder, der flytter såvel private som erhvervsvirksomheder.

Flere af medlemsvirksomhederne håndterer tillige internationale flytninger, trans-europæiske som oversøisk.

Bliv medlem af Dansk Møbeltransport Forening
DMF optager nye professionelle og kvalitetsorienterede flyttevirksomheder. Foreningen stiller dog også krav til virksomheder, der ansøger om medlemsskab. Ansøgninger vurderes individuelt af DMF's bestyrelse, før man kan optages som medlem.

 

 

De formelle krav for optagelse er:

  • Virksomheden har vognmandstilladelse til store biler (over 3.500 kg)
  • Virksomheden har mindst 2 års levetid - dokumenteret med årsregnskaber
  • Virksomheden er eller accepterer at blive medlem af en arbejdsgiverforening og tilslutter sig overenskomst på transportområdet
  • Virksomheden tegner en professionel flytteansvarsforsikring

Almindelige betingelser

Dansk Møbeltransport Forening har udarbejdet et sæt almindelige betingelser, der regulerer de væsentligste forhold i en flytteopgave og opbevaring.

I disse betingelser er bl.a. ansvarsvilkår, erstatninger, reklamationsforhold og andre vigtige aftaleforhold reguleret.

 

Ikke mindst erstatningsvilkår er et område med stor bevågenhed. Det fremgår bl.a. af vilkårene, at der er beløbsgrænser for erstatninger på hhv. kr. 50.000,- for enkelt kolli, og 2 mio. kr. for en flytteopgave. Er der brug for forhøjede erstatningsgrænser, kan disse udvides mod betaling og formidles af flyttevirksomheden.

DMF's samlede oversigt over almindelige bestemmelser kan ses på DMF's egen hjemmeside.

LÆS MERE

Mærkesager

DMF er optaget af at skaffe bedst mulige vilkår for flyttebranchen. Det indebærer fair og transparente betingelser for kunder, der betjener sig af flyttevirksomheder.

Varebilskrav
Kravet om varebilstilladelser for køretøjer under 3.500 kg har været en mærkesag, der i 2019 bar frugt. Både vognmænd og chauffører skal være i dag være uddannede, og have dokumentation for deres færdigheder. DMF mener, at det er et vigtigt skridt i retningen af en professionalisering af erhvervet.

Flytning under BoligJob-ordning
DMF har igennem længere tid arbejdet for, at flytninger til private kan blive en del af BoligJob- ordningen. Målet er at minimere omfanget af sort arbejde i en branche, hvor det desværre ikke er et særsyn. DMF fortsætter bestræbelserne.

Fairness omkring offentlige udbud
Et andet fokuspunkt er fair og rimelige vilkår ved ikke mindst offentlige udbud af flytteydelser. Alt for ofte bliver pris det eneste parameter for valg af virksomhed, hvilket risikerer at påvirke den leverede kvalitet.

Arbejdsmiljø
Endelig er arbejdsmiljø, effektiv udnyttelse af tekniske hjælpemidler, og dermed undgåelse af nedslidning af flyttemedarbejdere et væsentligt fokuspunkt

Forbrugerbeskyttelse

Når der flyttes for private forbrugere, er man som vognmand og transportør underlagt reglerne om forbrugerbeskyttelse, der blandt andet giver den private forbruger en bredere retsbeskyttelse end tilfældet er mellem to erhvervsvirksomheder.

DMF har en løbende dialog med myndighederne, der varetager forbrugerbeskyttelse, typisk Forbrugerklagenævnet under Nævnenes Hus.

DMF har tillige sin egen reklamationsfunktion der kan mægle mellem forbrugere, der har reklamationer, og flyttevirksomheder der har udført en opgave.

Yderligere oplysninger

Kontakt DMF

Dansk Møbeltransport Forening
Grønningen 17, mezz.
1270 København K
Telefon: +45 70 60 33 43
Email: dmf@flytning-dmf.dk

Oversigt over medlemmer

DMF har en oversigt over medlemmer af foreningen - KLIK HER

Bestyrelse

Bestyrelsen for Dansk Møbeltransport Forening

Adresser

  • Grønningen 17
  • 1270
  • København K

Lokal formand

Lokal bestyrelsesmedlem

Lokal bestyrelsesmedlem

Lokal bestyrelsesmedlem

Ansat i sekretariatet

Lokal bestyrelsesmedlem

Lokal bestyrelsesmedlem

Lokal bestyrelsesmedlem

Læs mere om Dansk Møbeltransport Forening

Dansk Møbeltransport Forening har sin egen hjemmeside. Her kan du læse mere om foreningen, aktiviteter, indmeldelse mv.

Læs mere: Dansk Møbeltransport Forening hjemmeside