Del

Sådan får du en ny tilladelse til en ny lastbil

Når du som vognmand i forbindelse med registrering af et køretøj skal fremlægge dokumentation for at du må køre godskørsel for fremmed regning, skal du bruge den universaltilladelse, som Færdselsstyrelsen udsteder, eller en bekræftet kopi af universaltilladelsen.

DTL er stødt på flere eksempler på vognmænd, som har oplevet, at det ikke har været muligt at få udstedt en ny tilladelse fra Færdselsstyrelsen, før vognmændenes nye køretøj er registreret, og hvor det ikke har været muligt at få registreret køretøjet hos Motorstyrelsen, før der var udstedt en tilladelse.

Det findes der dog råd for ved at bruge universaltilladelsen som skitseret ovenfor.

I praksis kan de øvrige lastbiler i virksomheden som påkrævet være udstyret med hver en bekræftet kopi af tilladelsen (fx 10 bekræftede kopier til 10 lastbiler), mens universaltilladelsen, som ikke kan anvendes i bilen, men er til opbevaring i virksomheden, medbringes i forbindelse med registreringen af den nye lastbil (lastbil nr. 11) til godskørsel for fremmed regning.

Når køretøjet er indregistreret, udstedes den bekræftede kopi af universaltilladelsen, som skal medtages i køretøjet, når der udføres godskørsel for fremmed regning. De bekræftede kopier af universaltilladelsen udstedes også, når vognmanden på anden måde dokumenterer rådighed over et køretøj, som endnu ikke er indregistreret, eksempelvis ved fremsendelse af dokumentation for køb, lease eller leje af et køretøj.

Der findes i øjeblikket ikke informationer herom på Færdselsstyrelsen hjemmeside, hvorfor DTL henviser til informationerne på Motorstyrelsens hjemmeside

Registrering af tilladelse til godskørsel for fremmed regning