Del

Vognmænd trodser rædselsår

Vognmændene har generelt haft et godt år bl.a. med et historisk højt niveau i det økonomiske resultat pr. beskæftiget medarbejder. Stemningen skifter dog i forventningerne til 2023. Det viser DTL’s årlige konjunkturundersøgelse.

Vognmændenes indtjening steg i 2022 med 11 procent til et historisk resultat på 80.244 kroner pr. beskæftiget medarbejder. Det imponerende facit - på trods af de økonomiske rædsler i form af inflation og prisstigninger på ikke mindst brændstof - fremgår af DTL’s konjunkturundersøgelse 2023. 

- Der er tale om et noget overraskende resultat, siger DTL’s økonom Morten Pernø med henvisning til, at transportbranchen det seneste år har været stærkt påvirket af de stigende energipriser bl.a. som følge af krigen i Ukraine. 

Mens den almindelige debat om økonomien har haft en pessimistisk tone, giver Morten Pernø sit bud på de faktorer, der forklarer vognmændenes positive resultat. 

- Generelt har vi haft en pæn vækst i dansk økonomi på 3,8 procent, som er større end hos vores naboer i fx Sverige og Tyskland. Derudover har der været et højt aktivitetsniveau indenfor byggeriet, hvor bl.a. kranarbejde og andre service- og logistikydelser kan være en medvirkende faktor bag vognmændenes relativt gode resultat. 

Kurér- og pakkekørsel hårdt ramt  

Det er dog ikke alle transporttyper, som har oplevet en stigning i det økonomiske resultat. En markant undtagelse er kurér-, bud- og ekspreskørsel samt pakketransport, som ligger i bunden med en tilbagegang på 12 procent. Forklaringen er nærliggende, påpeger DTL-økonomen. 

- Det toppede jo under corona, hvor folk skulle have alt leveret. Folk køber ikke længere dagligvarer til levering i samme omfang, og bl.a. Føtex har lukket deres varebilsdistribution. Forbrugerne er vendt tilbage til i højere grad at købe serviceydelser fremfor vareleveringer. 

Her spiller krigen i Ukraine, inflationen, udsving i fragtpriserne og en faldende forbrugertillid utvivlsomt en rolle. Vi har faktisk ikke se noget lignende omkring forbrugertilliden i 50 år. Folk ser nu negativt på anskaffelse af større forbrugsgoder, siger han. 

Vejafgift og overenskomst giver negative forventninger 

Er resultatet for 2022 en blå himmel med enkelte skyer, er forventningerne til 2023 præget af tættere skydække og truende gråvejr. Blot 17 procent af virksomhederne forventer nemlig en stigende eller kraftigt stigende indtjening i 2023 mod 52 procent det foregående år, mens 51 procent forventer et decideret fald eller endda et kraftigt fald i indtjeningen mod blot 29 procent i det foregående år. 

Her spiller i hvert fald to forhold ind, påpeger Morten Pernø. 

- Med både den kommende vejafgift og den nye overenskomst, som betyder større udgifter til løn, vil der være udsigt til væsentligt større omkostninger for transportvirksomhederne, og det påvirker alt andet lige de økonomiske forventninger. Derudover haltede de danske eksportmarkeder i Sverige og Tyskland på svartidspunktet for konjunkturundersøgelsen, og det kan også have påvirket vognmændenes forventninger, siger han. 

Udfordringer med rekruttering består 

Udover de mangeartede krav til den grønne omstilling af transporterhvervet, herunder den kilometerbaserede vejafgift, som forventes at ramme erhvervet fra 2025, nævnes chaufførmangel ofte som den største selvstændige udfordring for vognmændene. 

DTL’s konjunkturundersøgelse viser, at der er betragteligt stigende pessimisme omkring beskæftigelsen og dermed rekrutteringen til branchen. Morten Pernø forklarer, at omkring 1/3 af rekrutteringsforsøgene til vognmandserhvervet angives som forgæves i undersøgelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Han mener, at de forventede udfordringer med at skaffe chauffører er en medvirkende årsag til de ligeledes negative forventninger til omsætningen og indtjeningen i 2023. 

- Der er næppe tvivl om, at arbejdskraftmanglen er én af forklaringerne på faldet i vognmændenes forventninger til 2023. Man kan jo tolke det således, at vognmændene siger, at når vi ikke kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft, kan vi heller ikke levere det, vi gerne ville, og det påvirker naturligvis vognmændenes forventninger til, hvor meget de kan tjene i en i forvejen usikker økonomisk situation, slutter han. 

 

 

 

Indtjeningen hos vognmændene steg i 2022 med 11 procent til 80.244 kroner pr. beskæftiget, som er et historisk højt resultat – endda i et år præget af økonomisk kriseretorik.

Kilde: Konjunkturundersøgelse 2023, DTL – Danske Vognmænd. 

OM KONJUNKTURUNDERSØGELSEN

DTL’s konjunkturundersøgelse 2023 baserer sig på resultatet af et spørgeskema om vognmandserhvervet i Danmark udsendt til 1.413 af DTL’s medlemsvirksomheder. 421 besvarede undersøgelsen i perioden 2.-23. marts 2023.

Læs mere om resultaterne af undersøgelsen i DTL Konjunktur Nyt nr. 1-3. 

Læs mere: DTL Konjunkturnyt nr. 1-3, 2023

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2023