Del

Vil politikerne egentligt grøn omstilling?

Hvorfor ikke anvende biogas i en overgangsperiode, indtil el-lastbilerne med tilhørende ladeinfrastruktur er til at komme i nærheden af, spørger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard sin leder i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.

I vognmandsbranchen har vi i årevis efterlyst bedre rammebetingelser, så den grønne omstilling af den tunge vejgodstransport kan foregå uden, at det skal koste livet for vognmandsforretninger. 

Nuvel, der er kommet en støtteordning til køb af elektriske lastbiler og ladeinfrastruktur. Det har vi hilst velkomment, for guderne skal vide, at skal vi omstille til elektrisk vejgodstransport, så skal priserne på bilerne ned og tempoet i opsætning af ladestationer op. 

På side otte i dette blad beskriver vi Arla Foods’ indkøb af 17 biogaslastbiler og deres plan om yderligere indkøb. Det giver god mening i deres ESG-regnskab og til forskel fra deres enlige ellastbil, har biogasbilerne faktisk en acceptabel forretningsmodel, som vil fungere også på klimaets vegne, frem til de elektriske alternativer er økonomisk og praktisk mulige. 

For selv i den bedste af alle verdener vil vejgodstransporten i Danmark først være fuldt elektrificeret langt inde i næste årti. Vi har brug for overgangsløsninger, som sætter os i stand til at imødekomme de stadig skrappere krav til CO2-udledningen fra vores virksomhed, der jo ikke afventer udviklingen i teknologi, priser og lademuligheder. 

Jeg undrer mig derfor over, at politikerne så fuldstændig determineret slår på el og advarer mod biogas, som vi var vidne til under EP-debatten på DTL’s generalforsamling. 

Ved de, hvad de taler om? Eller vil de bare ikke den grønne omstilling, når vi taler virkeligheden udenfor regnearkene? Jeg tænker på, hvordan politikerne uden videre har adopteret de teoretiske gevinster for det danske klimaregnskab, som ministerielle talekvilibrister har fremlagt: at lavbundsjordene frigiver mindre, og skovene optager mere CO2 end oprindeligt antaget samt, at svenskerne sænker dieselafgiften, så flere vil tanke der. 

Hvorfor ikke anvende biogas i en overgangsperiode, indtil el-lastbilerne med tilhørende ladeinfrastruktur er til at komme i nærheden af? Gylle, som man kan lave biogas af, er der rigeligt af i Landbrugsdanmark. Motorteknologien er kendt og meget billigere end el-teknologien. Og med en forventet levetid på fem til otte år for gasbilernes vedkommende, burde i hvert fald nogle af vognmændene fint kunne anvende den slags lastbiler i en overgangsfase uden af den grund at kaste grus i den overordnede strategi: at el er fremtiden i den tunge transport. 

For når ellen endelig er tilgængelig - og grøn el, tak - er gasbilerne jo på vej til at blive udfaset, og elektrificeringen kan ske som en naturlig udvikling i forretningen. 

Det er sund fornuft at starte den grønne omstilling med de lavthængende frugter: 

  1. Frem brugen af lastbiler, der kører på biogas.

  2. Sænk afgifterne på biogas især den absurde CO2- afgift.

  3. Lav yderligere tiltag på vægt- og dimensionsområdet.

  4. Brug nogle af de 161 millioner kroner fra biogaspuljen på tilskud til biogas-påfyldningsstationer.

Det er initiativer, der til forskel fra regnearksøvelserne både gavner Danmarks overordnede reduktionsmål, vognmændenes forretninger og ikke mindst klimaet både med danske og globale briller, hvis nogen skulle have glemt den lille pointe. 

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2023