Del

Vejafgift: Slipper udenlandske køretøjer igen?

Der er stor usikkerhed om, hvordan vejafgift i størrelsesordenen 700 millioner kroner skal opkræves fra tusinder af udenlandske lastbiler fra 1. januar 2025.

Er skandalen om ubetalte p-afgifter til udenlandske køretøjer ved at gentage sig men nu i en langt større størrelsesorden? Noget tyder på det. 

I forbindelse med vedtagelsen af regeringens lovforslag i Folketinget om vejafgift den 1. juni 2023 forklarede skatteminister Jeppe Bruus (S) nemlig, at der pt. ikke er udviklet et system, som kan sikre opkrævningen af den samlede vejafgift på 700 millioner kroner fra udenlandske køretøjer. 

- Hvis man ikke betaler, og hvis der ikke er nogen kontrol, så ender det med at være ligegyldigt. I andre lande opererer man med en vejafgift, bl.a. i Tyskland. Selvfølgelig skal vi udvikle et system, der gør, at når man kører ind i Danmark, så skal man betale, sagde skatteministeren i et svar til MF Betina Kastbjerg (DD) på et spørgsmål om, hvordan man vil undgå en gentagelse af sagen om de ubetalte p-afgifter. 

Ligner p-afgiftsagen 

Et sådant system til opkrævning findes altså ikke på nuværende tidspunkt ifølge skatteministeren. Og usikkerheden om, hvordan danske myndigheder skal inddrive ubetalte vejafgifter fra udlændinge får yderligere vægt af et svar, som DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND har modtaget fra Skatteministeriet: 

“I praksis skal håndhævelsen ved manglende betaling fra udenlandske køretøjer ske ved automatiseret og digital udveksling af køretøjsoplysninger og oplysninger om ejer og bruger i det europæiske informationssystem vedrørende køretøjer og kørekort (EUCARIS)”. 

Skatteministeriet svarer ikke på, hvilke sanktionsmuligheder, danske myndigheder har overfor udenlandske køretøjer og deres ejere, som ikke betaler den opkrævede vejafgift, og om danske myndigheder har adkomst til at opkræve ubetalt vejafgift hos ejere af køretøjer, som ikke længere befinder sig i Danmark. Den problemstilling har været helt central i sagen om de ubetalte p-afgifter, som DANSKE VOGNMÆND har dækket igennem flere år. 

Brugen af EUCARIS forklarer ikke, hvordan danske myndigheder skal opkræve pengene. Det siger transportordfører Niels Flemming Hansen (K), der inden lovens vedtagelse stillede spørgsmål i Folketinget til skatteministeren om brugen af EUCARIS. Svaret stiller ham ikke tilfreds. 

- Det her er jo ikke en bøf, der er stegt på min grill. Jeg har svært ved at se, hvordan brugen af EUCARIS skal sikre, at pengene kommer ind, medmindre man opgraderer enormt på bemandingen til stikprøvekontrol eller begynder at klampe hvert enkelt køretøj, som ikke betaler, hvad de skylder, siger han. 

DTL: En bebudet skandale 

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard mener, at parallellen til sagen om de ubetalte p-afgifter er tydelig. 

- Er det muligt at være både overrasket og så alligevel ikke? Det her er jo historien om en bebudet skandale. På den dag, hvor et flertal i Folketinget gennemfører loven om vejafgiften, erkender ministeren, at regeringen reelt ikke aner, hvordan man kan være sikker på at opkræve op mod 700 millioner kroner. Er man meget kynisk anlagt, kan man jo bare sige til udenlandske transportører, at de kan lade være med at betale vejafgift i Danmark, for det er usikkert, om de nogensinde kommer til at betale. Danske vognmænd kommer derimod til at afregne ned til sidste øre. Præcis som med p-afgifterne, siger han. 

SÅDAN SKAL VEJAFGIFTEN OPKRÆVES

Vejafgiften opkræves på to måder: Ved anvendelse af køretøjsudstyr gennem en EETS-udbyder (European Electronic Toll Service) som fx Brobizz og ved salg af elektroniske rutebilletter, som chauffør eller ejer af køretøjet skal købe. Sund & Bælt står for opkrævningen og salg af rutebilletter. 

Kontrollen bliver digital, hvor der opstilles seks kameraer fordelt i hele landet, der ved at scanne køretøjets nummerplade skal kontrollere, om køretøjet har betalt vejafgift. Overtrædelse kan straffes med bøde på op til 4.500 kroner. 

Kilde: Lovforslag nr. L74. Forslag til Lov om vejafgift. Bemærkninger til lovforslaget. 

SÅ MEGET SKAL UDENLANDSKE LASTBILER BETALE

Udenlandske lastbiler i Danmark vil i 2025 køre 540 millioner kilometer. De vil i gennemsnit skulle betale 1,30 kroner pr. kørt kilometer. Dermed skal der opkræves en vejafgift på sammenlagt godt 700 millioner kroner fra udenlandske lastbiler i Danmark, et beløb, som det på nuværende tidspunkt ikke står klart, hvordan danske myndigheder skal opkræve. 

Kilde: Lovforslag nr. L74. Forslag til Lov om vejafgift. Bemærkninger til lovforslaget. Tabel 3. Trafikarbejde med lastbiler. 

SPORENE FRA P-AFGIFTEN SKRÆMMER

Det står stadig skralt til med opkrævningen af ubetalte p-afgifter til udenlandske køretøjer, viser de seneste tal fra Færdselsstyrelsen. 

Hvis det politiske flertal i Folketinget, der netop har vedtaget loven om den kilometerbaserede vejafgift, kerer sig om opkrævning af ubetalt vejafgift fra udenlandske køretøjer, må de seneste tal om opkrævning af p-afgifter være ubehagelig læsning. 

De viser nemlig, at Færdselsstyrelsens samarbejdspartner Euro Parking Collection (EPC) stadig har overordentligt vanskeligt ved at hente pengene hjem fra skyldnerne, særligt dem med adresse i lande som Polen, Rumænien og Bulgarien. Færdselsstyrelsen videresendte i perioden 1. august 2022 - 1. maj 2023 531 sager om ubetalte p-afgifter til køretøjer fra disse lande. Af de 531 er det lykkedes EPC at hente betaling hjem i blot 45 tilfælde. 

Færdselsstyrelsen: Det går bedre  

Det kommer efter en længere periode, hvor Færdselsstyrelsen har haft problemer med overhovedet at overføre sager om ubetalte p-afgifter til EPC på grund af bl.a. it-problemer, og fordi EPC ikke har kunnet få adgang til de relevante udenlandske motorregistre. 

I et notat fra marts 2023 oplyser Færdselsstyrelsen dog, at der er fremgang i udviklingen i andelen af oversendte sager og andelen af sager med indbetaling. Af notatet fremgår det, at Færdselsstyrelsen frem til udgangen af 2022 i alt har videresendt 9.215 sager om ubetalte p-afgifter til EPC, hvoraf 18 procent er blevet betalt.  

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2023