Del

Udenlandske køretøjer slipper for miljøzonebøder

Danske myndigheder udsteder stort set ikke bøder til udenlandske køretøjer, der overtræder miljøzonereglerne. Grund: Myndighederne har ikke adgang til motorregistre i udlandet.

Stiller man sig en vilkårlig hverdag ved en af indfaldsvejene til København som fx Vejlands Allé på Amager eller Folehaven i Valby, vil man i løbet af et kort tidsrum bl.a. kunne notere sig polske håndværkerbiler og rumænske kassevogne, der passerer på vej ind og ud af miljøzonen. Men i løbet af en treårig periode er der ikke udstedt så meget som én bøde til køretøjer fra disse lande og en lang række andre for at overtræde miljøzonereglerne i en af de fem miljøzoner i København, Århus, Ålborg, Odense og Frederiksberg. 

Og det findes der en god, men opsigtsvækkende forklaring på: Sund & Bælt, som står den digitale håndhævelse i miljøzonerne, har nemlig kun adgang til motorregistre i et fåtal af lande. Det erkender Miljøstyrelsen overfor DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND: 

“Det er ikke alle lande, hvor Sund & Bælt har adgang til deres registre med køretøjs- og ejeroplysninger. Der er dermed udenlandske køretøjer, der ikke kan håndhæves overfor baseret på den digitale kontrol”, oplyser Miljøstyrelsen i et skriftligt svar, hvoraf det også fremgår, at politiet har mulighed for at udføre kontrol i miljøzonerne. 

Skyder pil gennem forsikringer om vejafgift 

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard reagerer skarpt på oplysningen om de manglende bødeudstedelser. 

- Vi har det nu sort på hvidt, at danske myndigheder fraviger reglerne og ikke udsteder bøder til køretøjer fra en række lande, mens reglerne gælder for alle os andre, både danske borgere og vognmænd. Man siger reelt til folk bag rattet i udenlandske køretøjer: Gør, som I vil, det er konsekvensfrit. 

Han mener, at oplysningerne underminerer forklaringerne fra officielt hold om at opkræve vejafgift i Danmark fra 1. januar 2025. 

- Det her skyder en kæmpe pil igennem de gentagne forsikringer, vi har fået om, at man fra politisk hold er opmærksom på problematikken omkring den digitale kontrol i forbindelse med vejafgiften og faren for, at udenlandske køretøjer ikke kommer til at betale. Senest har transportministeren forklaret, at Sund & Bælt via adgang til EUCARIS (EU-informationsudvekslingssystem med oplysninger om køretøjer og kørekort, red.) kan udstede bøder til udenlandske køretøjer, der ikke betaler. Hvorfor kan de så ikke, når det gælder miljøzonebøder? siger han og bebuder, at sagen ikke er slut: 

- De ansvarlige politikere er i den grad blevet udstillet, og vi kommer til at kræve nogle meget klare svar på, hvad de har tænkt sig at stille op med den her skandale, som har været bebudet, før blækket overhovedet blev tørt på vedtagelsen af lovforslaget om vejafgiften, slutter han.  

Primært bøder til norske og svenske køretøjer

Over en treårig periode fra 1. oktober 2020 til 31. august 2023 udstedte Miljøstyrelsen 2.638 bødeforlæg til udenlandske køretøjer for overtrædelse af miljøzonereglerne. Cirka 95 procent af afgifterne blev udskrevet til køretøjer fra Sverige og Norge. 

Kilde: Miljøstyrelsen. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 8, 2023