Del

Ubetalte p-afgifter omsider klar til inddrivelse

Myndighederne har omsider fundet en inkassovirksomhed til at inddrive udenlandske lastbilers ubetalte p-afgifter. Det er klart et fremskridt, selvom det var bedre, hvis de udenlandske biler blev klampet, indtil afgifterne var betalt, mener DTL.

Undersøgelser viser, at op imod 80 procent af de afgifter, som udenlandske lastbiler får i Danmark, forbliver ubetalte. Lige nu anslås det, at der er udestående ubetalte bøder for 2019/2020 i størrelsen 13-14 mio. kr. relateret til udenlandske lastbiler. De danske myndigheder har nu fundet en inkassovirksomhed, der for fremtiden skal stå for inddrivelsen af ubetalte p-afgifter. Erik Østergaard, DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør siger:

- Det er klart et fremskridt, så vi kan få gang i inddrivelsen. Men nu skal vi jo først se, om pengene kommer hjem. Man skal huske på, at udenlandske lavtlønschauffører, der ofte medvirker til at presse danske vognmænd og chauffører på ikke bare indkomst og løn, men også på parkeringsmuligheder til lovpligtige hvil, reelt får en konkurrencefordel, hvis de undlader at betale p-afgifter, mens deres danske kolleger betaler. Den skævvridning skal der gøres op med.

Klampning bør være en mulighed

- Men jeg skal ikke lægge skjul på, at vi fra DTL-Danske Vognmænds side havde foretrukket, at udenlandske lastbiler simpelthen skulle betale både afgifter og bøder på stedet. Og dermed altså, at klampning var en mulighed i forhold til fx p-afgifter i hver eneste sag, hvor der var risiko for, at den udenlandske bils chauffør eller ejer ikke ville betale. Og dét, har vi jo taldokumentation for, er tilfældet i omkring 80 procent af sagerne, siger Erik Østergaard.

At der tilsyneladende er fundet en løsning for inddrivelsen, møder således ikke modstand hos DTL. Men det udløser langt fra jubel heller:

- Klampning er én-gang-for-alle-løsning i de her sager, for dels sikrer det betaling ved kasse 1, dels tvinger det de virksomheder, der spekulerer i lavtlønschauffører og social dumping, til at sikre ordentlige forhold for chauffører, herunder reel overnatning. Hele deres forretningsmodel er, skal vi huske på, bygget op om konkurrenceforvridning gennem brug af lavtlønschauffører, og at man kan køre på kanten eller på den gale side af reglerne i fx Danmark, som vi ser det med de ubetalte afgifter. Men vi håber da, at inkassovirksomheden får succes med at inddrive gælden, slutter Erik Østergaard.