Del

Sylter evaluering af p-afgiftsskandalen

En bebudet evaluering af den mangelfulde opkrævning af tusindvis af ubetalte p-afgifter til udenlandske køretøjer er nu udskudt af Færdselsstyrelsen til efter folketingsvalget.

DTL’s adm. direktør kalder det en forvaltningsmæssig skandale.

En længe ventet evaluering af Færdselsstyrelsens samarbejde med den britiske opkrævningsvirksomhed Euro Parking Collection (EPC) er blevet udsat til i hvert fald efter folketingsvalget den 1. november og formentligt indtil efter dannelsen af en ny regering.

Det står klart, efter DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND har forhørt sig om resultatet af styrelsens egen evaluering af samarbejdet med EPC og sidstnævntes manglende opkrævning af tusindvis af ubetalte danske p-afgifter i udlandet.

“Evalueringen er under udarbejdelse, og skal godkendes politisk. Den politiske godkendelse er ikke muligt p.t. grundet udskrivelse af folketingsvalget,” meddeler Færdselsstyrelsen i et kortfattet svar.

Færdselsstyrelsen har ellers tidligere forklaret, at evalueringen ville være klar ved udgangen af september. Det skete bl.a. efter, at transportminister Trine Bramsen (S) her i bladet har hældt styrelsens samarbejde med briterne ned af brættet og kaldt den manglende opkrævning for “under al kritik”.

Et vissent figenblad

I DTL affærdiger direktør Erik Østergaard Færdselsstyrelsens forklaring og henvisning til valget.

- Det her kan dårligt beskrives som andet end en forvaltningsmæssig skandale. I årevis har danske myndigheder set passivt til, mens udenlandske køretøjer frit er skredet fra den regning, som danske chauffører og vognmænd om nødvendigt forfølges ned i fogedretten for at inddrive. Igennem halvandet år har vi her i bladet dokumenteret, at EPC er et vissent figenblad for den skævvridning, fordi de kun magter at opkræve små håndfulde af de tusindvis af udskrevne p-afgifter til køretøjer fra Polen, Rumænien, Bulgarien og nærmeste omegn, som nu ovenikøbet forældes og må kasseres, som var de aldrig blevet udskrevet, siger han og fortsætter:

- Så kommer den ansvarlige minister endelig på banen og siger, at nu kan det være nok, hvorefter det så forlyder fra Færdselsstyrelsen, at de skam alligevel var på vej med en evaluering. Den skulle så have været klar ved udgangen af september. Men hovsa: Nu får vi en halvkvædet vise om, at det valg, der blev udskrevet den 5. oktober, er årsagen til, at evalueringen ikke kan færdiggøres. Ikke bare er det svært at have tillid til, at styrelsen magter at løse opgaven også på den anden side af valget. Det er i det hele taget svært at stole på, at styrelsen tager opgaven og dens forpligtelser seriøst, siger han.

Lover fortsat fokus

Erik Østergaard lover fortsat fokus på sagen, uanset hvordan de politiske terninger lander.

- Det plejer at være således, at politikere i valgkamp er flittige til at fremsætte løfter. Den aktuelle sag er som en dårlig dag i Omvendtslev, hvor forvaltningen sylter sine løfter med henvisning til valget. Men lad mig komme med et løfte, som gælder uanset hvem, der sidder i transportministerstolen: Vi kommer til at forfølge den her sag, til den bliver løst. Stol på det, slutter han.

FÆRDSELSSTYRELSEN SMIDER FORTSAT UOPKRÆVEDE P-AFGIFTER UD

 

 

 

Parkeringsafgifter forældes, hvis det ikke lykkes at opkræve dem indenfor tre år. Tallene i grafikken er fremkommet ved at fratrække antallet af afgifter, som det er lykkedes at opkræve (1.836) fra det samlede antal (4.164) parkeringsafgifter udskrevet til udenlandske køretøjer frem til den 31. oktober 2019.

Kilde: Færdselsstyrelsen.

Beklageligvis havde der sneget sig en fejl ind i de tal, vi bragte i forrige nummer af bladet (nr. 7, 2022). Her fremgik det, at der var 2.937 forældede p-afgifter pr. 31. august 2022. Det korrekte tal er 2.372. DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND beklager fejlen.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 8, 2022