Del

Samlet branche beder regering om at rette op på dyrepassivitet

En samlet landbrugs- og transportbranche beder nu SVM-regeringen om at prioritere, at producenten/landmanden altid har ansvaret for dyrs transportegnethed før pålæsning. DTL og DTL Dyr anser det for en kerneopgave at få samlet op på den passivitet, der har været udvist af den forrige regering.

CPE

Dyretransportører har i årevis stået i vanskelige situationer, hvor chaufførerne og vognmændene blev holdt ansvarlige for eksisterende blå mærker eller skader opstået på bedriften forud for transporten. Det har længe været uacceptabelt for alle og skadeligt for dyrevelfærden. EU-Kommissionen kigger lige nu på ændringer af regler for dyretransport, men den forrige S-regering har forsømt at tydeliggøre, at problemet er en dansk prioritet som oprindeligt lovet.

Derfor har en samlet transportbranche nu sendt et brev til fødevareminister Jacob Jensen (V), hvori syv organisationer inden for landbrug og transport samt fagbevægelse gør opmærksom på problemstillingen omkring ansvarsfordelingen mellem aktørerne i en dyretransport. De ønsker dansk fokus på problemet ved den kommende revision af EU's bestemmelser om transport af levende dyr i efteråret.

Den daværende regering var medunderskriver af et fælles dokument udarbejdet af de danske, belgiske, tyske, hollandske og svenske regeringer. Dokumentet blev i efteråret 2022 præsenteret for Europa-Kommissionen og indeholder 18 konkrete forslag til ændringer i transportforordningen. Men dokumentet indeholder ikke én eneste henvisning til det brede ønske fra dansk erhvervsliv om tydeliggørelse af ansvarsfordelingen.

Det er ganske utilfredsstillende

- Det er ganske utilfredsstillende, at man har undladt netop det vigtigste element for danske erhvervsinteresser og for dyrevelfærden som helhed, udtaler DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard, der forklarer:

- Den landmand, der kender dyrenes historie, og har reel mulighed for at observere dem, bør have ansvaret for at sikre, at dyrene rent faktisk er transportegnede. Det har DTL Dyr og Nordic Logistics Association brugt rigtig meget tid på at overbevise EU-Parlamentet om – og politikerne er enige. Derfor bør dette også have prioritet hos Ministerrådet. Den danske regering bør gå forrest, for det har ikke skortet på tilkendegivelser om forståelse fra skiftende regeringer i tidens løb. Det er en kerneopgave, for en mere logisk ansvarsfordeling vil i høj grad hjælpe til med at undgå tilfælde af transport med ikke-transportegnede dyr.

Erik Østergaard oplyser, at DTL bl.a. vil bringe sagen op på et kommende møde med fødevareministeren i april måned.

Af organisationernes brev fremgår, at branchen ønsker at fastholde et højt niveau af dyrevelfærd under transporten af dyr, og at det er et højt prioriteret indsatsområde. For at styrke dyrevelfærden under transport yderligere skal landmanden i højere grad aktivt tage ansvar for at dyrene er egnede til at blive transporteret.

Underskriverne af brevet er: ATL, Dansk Erhverv, DI Transport, DTL – Danske Vognmænd, ITD, Landbrug og Fødevarer samt 3F.

Henvendelse Til fødevareministeren 2023