Del

Samarbejde er vejen frem

Unikt samarbejde mellem dyretransportører og universitet får ros af adm. direktør Erik Østergaard i denne leder i det nye nummer af DANSKE VOGNNMÆND.

Guderne skal vide, at vi i vognmandsbranchen har udfordringer nok.

Klimamålene presser os til at gøre… ja, hvad? Den høje beskæftigelse gør det svært at tiltrække den nødvendige arbejdskraft, og det hæmmer forretningen. Ukraine-krigen og den deraf følgende brændstofkrise er helt aktuelle udfordringer, som vi foreløbigt ikke kan se enden på.

Udfordringer, hvor en stor del af løsningerne ligger uden for vores rækkevidde. Og jeg kunne blive ved.

Men nogle udfordringer kan vi imidlertid gøre noget ved. På side 18-20 i dette blad kan du læse en reportage om afslutningen på et forskningsprojekt om, hvordan forskellige loftshøjder i grisetransporter påvirker dyrene (ilt, CO2, temperatur, adfærd osv.).

To DTL-medlemmer, Niels Jeppesen og Lars Rosgaard, har deltaget i projektet og stillet henholdsvis bil og grise til rådighed for forskerne fra Aarhus Universitet. Alle er rigtigt glade, også vores vognmænd, der valgte at deltage, selv om nogle – ingen nævnt, ingen glemt – prøvede at tale dem fra det.

Til sommer bliver rapporten fra projektet overleveret til Fødevarestyrelsen, som er opdragsgiver. Resultaterne kommer til at indgå i Europa-Parlamentets arbejde med at revidere den forordning, som regulerer dyretransporterne.

De to vognmænd er fortrøstningsfulde og håber naturligvis på, at deres deltagelse i projektet fører til, at EU-forordningen fokuserer der, hvor transportørerne reelt kan gøre en positiv forskel for dyrevelfærden, så de også fremover kan have en forretning og spille en rolle i eksporten af højkvalitetssvin.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose de to vognmænd. For samarbejdet kan være med til at fjerne myter om, hvad dyrene udsættes for under transporten. Og det kan ikke mindst øge forståelsen for vognmændenes hverdag i den bredere i offentlighed og dermed lette deres besvær med rekruttering af nye chauffører.

At samarbejdet, eller snarere resultatet af samarbejdet, også kan føre til, at vognmændene får forbedret deres muligheder for at drive forretning, er jo helt perfekt.

Vrede og frustrerede chauffører har fra tid til anden truet med at blokere trafikken med deres lastbiler for at trænge igennem med deres budskaber og råbe politikerne op, når der igen er blevet udstedt bøder for skader på dyr, som de ikke har haft en kinamands chance for at opdage. Det kan jeg have forståelse for, men den slags aktioner vil intet ændre, men blot bekræfte de værste fordomme om branchen i offentligheden.

Projektet med griseforskningen har til gengæld perspektiver også til at løse andre udfordringer, vi slås med som branche. Tidligere har vi medvirket i trafiksikkerhedskampagner. Og vi har allerede i nogle år sammen med andre transportorganisationer og skolerne bidraget til Job i transport-kampagnen, hvor vi forsøger at gøre de ældste elever i folkeskolen interesseret i en karriere som chauffør.

Aktuelt ligger det lige til højrebenet at bidrage med folk og maskineri i afprøvningen af forskellige måder at drive transport på, så klimaet belastes mindst muligt. Medlemmer af DTL prøver allerede på eget initiativ alternative og klimavenlige drivmidler af. Den slags kan jeg sagtens forestille mig i noget større skala.

Vognmændene er med andre ord åbne for samarbejder om at gøre tingene på nye måder, og vi er åbne for at vise erhvervet fra sin bedste side.

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 3, 2022