Del

Rabatordning spiller fallit

Cirka 15 procent af de udenlandske modtagere af en p-afgift har siden den 1. juli benyttet sig af rabatordningen ved hurtig betaling. Fra politisk hold blev ordningen ellers solgt som en løsning, der skulle være med til at få væsentligt flere udenlandske p-syndere til at betale.

224 ud af i alt 1.340 afgifter eller godt 15 procent.

Så mange p-afgifter, som er udskrevet til udenlandske køretøjer fra den 1. juli til den 19. november 2021, er blevet betalt via den rabatordning, som Folketinget vedtog i maj 2021. Det viser et svar fra Færdselsstyrelsen på en anmodning om aktindsigt fra DANSKE VOGNMÆND.

Før et flertal i Folketinget vedtog rabatordningen på hhv. 50 og 25 procent, argumenterede transportminister Benny Engelbrecht for, at ordningen sammen med bl.a. EPC’s opkrævning i udlandet skulle sikre en større og mere effektiv betaling.

Flere partier støttede lunkent vedtagelsen, heriblandt Venstre, hvis transportordfører Kristian Pihl Lorentzen udtalte, at han var parat til at give ordningen en chance, dog uden at gøre sig store forhåbninger om betalings- raten, som i så fald skulle op på 80-90 procent for at ordningen kunne kaldes en succes ifølge ordføreren.

Det lader nu til at have været ønsketænkning. Tallene peger i én retning, mener DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

- Det her er en tilståelsessag. Nu har vi endnu flere tal, der sort på hvidt dokumenterer, at der skal skrappere midler i brug, hvis man fra politisk hold har et seriøst ønske om komme problemet til livs. Siden den menneskelige civilisations opfindelse af pengeøkonomien har grundregel nr. 1 været, at man ikke betaler, hvis man ikke skal. Ville du betale halvdelen eller det kvarte for noget, hvis alternativet var, at du slet ikke behøvede at betale? spørger DTL-direktøren.

- Jeg gentager gerne, hvad jeg hele tiden har sagt: Det eneste middel, der virker her, er at klampe køretøjet, når der ikke bliver betalt. Det er noget, chaufførerne og deres vognmænd forstår. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 12, december 2021