Del

Nedsmeltning i Færdselsstyrelsen?

De seneste måneder har talen blandt DTL’s medlemmer kredset omkring forholdene i Færdselsstyrelsen. Nærmere bestemt sagsbehandlingstiden og særligt den umulige situation, som forvaltningen af påståede nye EU-regler byder vognmændene, når de skal have nye tilladelser. DTL – Danske Vognmænd ønsker, at transportministeren giver styrelsen de fornødne ressourcer og prioriterer styrelsens område.

Mange vognmænd har spurgt sig selv, om Færdselsstyrelsen er ramt af klimaforandringerne og på vej til at smelte helt ned. Men værkstedshumoren dækker over dybe frustrationer over sagsbehandlingstiderne og ikke mindst den måde, som forvaltningen behandler ansøgninger om vognmandstilladelser på.

- Færdselsstyrelsen ændrede i februar administrativ praksis for udstedelse af tilladelser til vognmænd. Ændringen betyder, at en virksomhed i dag højst kan få udstedt én tilladelse pr. køretøj. Tidligere var der en fleksibel praksis, hvor det var muligt have flere tilladelser end køretøjer, som har virket til fordel for både erhverv og myndighed, fortæller DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

Tegn på ressourcemangel
Han er både overrasket og frustreret over denne ændring af praksis sammen med de generelt meget lange sagsbehandlingstider.

- Det må være tegn på ressourcemangel, at man ikke evner at tænke i baner om, hvad der er bedst for både styrelsen og kunderne i butikken.

DTL – direktøren peger på, at det tidligere har sparet både vognmænd og styrelse for administrative byrder, at der ikke skal bruges tid på ansøgning og sagsbehandling hver eneste gang, vognmanden skal tage et nyt køretøj i brug.

- Der er i forvejen store udfordringer med lang leveringstid på et nyt køretøj, og enhver yderligere forsinkelse kan være kritisk for vognmandens økonomi, operation og kundeforhold, oplyser Østergaard og tilføjer:

- Vi har den klare opfattelse, at den tidligere praksis er i overensstemmelse med EU-reglerne, og vi ser intet formål eller grundlag for at anlægge en ny praksis, skulle det være tilfældet. Danmark har i andre sammenhænge på vejtransportområdet stået fast på sin pragmatiske administration af EU-reglerne.

Vognmænd skakmat
Desuden oplever vognmændene det paradoks, at et nyt køretøj, ikke kan blive indregistreret til godskørsel for fremmed regning, hvis vognmanden ikke er i besiddelse af en godskørselstilladelse til bilen. Det bestemmer Motorstyrelsen. Men Færdselsstyrelsen udsteder ikke vognmandstilladelser, medmindre køretøjet er indregistreret på forhånd.

- Det er en håbløs situation, der sætter mange vognmænd skakmat. Der er indkaldt til et møde om den sag i starten af maj, men det kan vognmændene jo ikke vente på, fortæller Østergaard

Hjælpende hånd
Færdselsstyrelsens mål- og resultatplan 2022 fra 3. februar 2022 sætter rammen for styrelsens hovedopgaver. Her kan man bl.a. læse følgende: ”Færdselsstyrelsen skal inden for 1. kvartal af 2022 nedbringe sagsbehandlingstiden på området for erhvervstilladelser til godskørsel med lastbil og varebil samt buskørsel. Færdselsstyrelsen skal inden udgangen af 1. kvartal af 2022 overholde de fastsatte servicemål på 60 dage for sagsbehandling af sager på området med 85 pct. Dette niveau af opfyldelsesgrad skal som minimum holdes i hele 2022.” Dette mål er efter sigende ikke overholdt.

- Lige nu ser det ud til, at styrelsen skal have en hjælpende hånd fra ministeren, for det kan ikke blive ved med at gå, når også de områder, som er overtaget fra Politiet bliver genstand for en uacceptabel længere sagsbehandlingstid, udtaler Erik Østergaard.

Et brev er sendt til transportministeren og Folketingets Transportudvalg om administrationen af tilladelserne. Ministeren er også kaldt i samråd i Folketingets Transportudvalg i morgen den 5. april. Her skal ministeren redegøre for, hvorfor der på baggrund af talrige henvendelser fra borgere og virksomheder er uacceptabelt lange ventetider hos Færdselsstyrelsen med hensyn til administration af kørekort, førerkort og tilladelser.

Læs brevet her