Del

Minister vil afskaffe 11 kilo-regel

De organiserede varebilvognmænd er meget tilfredse med, at den omstridte 11 kilo-regel på varebilområdet nu afskaffes. Transportministeren vil nemlig fjerne muligheden for, at man kan køre gods i mindre kolli uden varebilstilladelse. Vognmændene ser dog gerne, at vægtgrænsen på to tons på varebiler får samme skæbne.

Superglad.

Det var Thomas Jensens reaktion på nyheden om, at transportminister Benny Engelbrecht nu vil afskaffe den upopulære 11 kilo-regel. Som ejer og direktør i Rødekro Kurer og formand for Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører (SKV) har Thomas Jensen været en arg modstander af reglen, der blev indført i 2019. Men nu skal det altså være slut med, at man slipper for at erhverve en vognmandstilladelse til varebil, hvis man kører med kolli under 11 kilo-grænsen.

- Jeg vil tro, at det løser omkring 80 procent af problemet, så vi er da nået meget længere, siger SKV-formanden med henvisning til de varebiltransportører, som ikke er omfattet af godskørselsloven.          

Slut med at omgå reglerne
Transportminister Benny Engelbrechts udmelding om afskaffelsen af 11 kilo-reglen kommer efter, at Thomas Jensen og Karsten Klitmøller, som er adm. direktør for GLS, her i DANSKE VOGNMÆND i april rettede skytset mod reglen.

Deres kritik går bl.a. på, at 11 kilo-reglen er umulig at kontrollere og giver en urimelig konkurrencefordel til de transportører, som kan omgå reglen ved at dele godset op i mindre størrelser og dermed køre uden tilladelse. Det er en kritik, som transportministeren har lyttet til.

”Det har været en udfordring for politiet at kontrollere, om det transporterede gods i varebil vejede over eller under 11 kilo pr. stykgods. Samtidig har det været for nemt at omgå reglerne og dele en leverance op, så hvert stykgods holdt sig under vægtgrænsen. Fremover skal reglerne være lettere at forstå og kontrollere”, skriver transportminister Benny Engelbrecht i en mail til DANSKE VOGNMÆND.

Ministeren henviser derudover til Færdselsstyrelsens redegørelse om varebilsreglerne til Folketinget fra den 29. marts 2021, hvoraf det fremgår, at både Rigspolitiet og Færdselsstyrelsen anbefaler, at reglen afskaffes.

Afskaf to tons-grænsen for varebiler
Thomas Jensen mener dog ikke, at man er i mål endnu. Det afgørende er, hvorvidt man kører gods for fremmed regning eller ej. Derfor ser han også gerne vægtgrænsen for biler under to tons, der ikke kræver en varebilstilladelse, afskaffet.

- Det ville være nemmere at håndtere, at alle, der kører gods mod betaling, skal have en tilladelse. De små biler skal jo fx også kende til regler vedr. skat. mv., siger han og fremhæver, at han stadig ønsker bedre håndhævelse fra myndighederne:

- Der må gerne komme flere kontroller. Jeg kan se, at beskæftigelsesministeren vil have mere kontrol, og det ser vi positivt på, siger han, efter at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har bedt Arbejdstilsynet om at øge indsatsen i forhold til bud- og kurertjenester.

Transportministeriet oplyser, at forslaget til ændring 11 kilo-reglen i godskørselsloven forventes at blive fremsat ved Folketingets åbning i oktober.

Læs historien i DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2021