Del

Længere og tungere biler, vogntog og påhængskøretøjer

DTL har fået medhold i en række forslag til forøgede vægte og dimensioner. Men nogle udestår fortsat, ikke mindst forøgelsen af den maksimale vogntogsvægt for syv-akslede vogntog.

Fra årsskiftet ændrer Færdselsstyrelsen på de maksimale dimensioner på en del lastbiler, vogntog og påhængskøretøjer. Tjek Færdselsstyrelsens ændringer på linket nedenfor. 

Ifølge styrelsen kan der ske mindre ændringer af hensyn til den praktiske implementering. Indførelsen af længdetiltagene er desuden betinget af godkendelse i EU eller eventuel indførelse via en forsøgsordning. 

Med de nye regler har DTL fået medhold i en række forslag til forbedringer af vægte og dimensioner på de store køretøjer. Men flere væsentlige pointer - ikke mindst forøgelsen af vogntogsvægten for de syv-akslede vogntogs vedkommende - udestår imidlertid.

Læs, hvilke mangler DTL mener, der er i Færdselstyrelsens forslag i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 7, 2023