Del

Hjemkørselskrav rumsterer fortsat i EU

Diskussionen om hjemkørsel hver 8. uge rumsterer stadig i Bruxelles, men ingen har for alvor mod på at genåbne EU's vejpakke, skriver NLA-direktør Torsten Laksafoss Holbek i denne kommentar i DANSKE VOGNMÆND.

Som det vil være læserne af DANSKE VOGNMÆND bekendt, kører debatten stadig om det såkaldte hjemkørselskrav i EU's vejpakke. Reglen indebærer, at lastbilen hver 8. uge skal returnere til hjemlandet, så vi kan få gjort op med social dumping og problemerne med postkasseselskaber.

Egentlig er det ganske utidigt, at modstanderne af reglen stadig finder det relevant at debattere noget, som er vedtaget af store flertal i Europa-Parlamentet og medlemslandene i EU’s ministerråd. Anledningen kender vi dog godt, nemlig den nyligt publicerede Ricardo­rapport, som på bestilling fra Kommissionen skulle se nærmere på eventuelle negative klimaeffekter af hjemkørselskravet. Et argument opfundet til lejligheden af især de østeuropæiske lande. Det har nemlig aldrig handlet om klima for modstanderne, men i stedet behovet for at opretholde en forretningsmodel, der baserer sig på social dumping og unfair konkurrence. Eller slet og ret snyd med postkasseselskaber.

Fjer i hatten til NLA og fælleskontoret
Derfor var det også en fin fjer i hatten til det nordiske samarbejde i NLA og fælleskontoret i Bruxelles med vores tyske og franske kolleger i BGL og FNTR, da transportkommissær Adina Vâlean for nylig fremhævede netop vores fælles indspil til Ricardo­-rapporten og støtte til hjemkørselskravet under et møde med medlemmerne af Europa-Parlamentets transportudvalg. Adspurgt af en gruppe østeuropæiske parlamentarikere fik hun lejlighed til at minde om de mange interessenter, som støtter reglen varmt, og her blev vi altså nævnt ved navn.

Bagved ligger et solidt stykke rugbrødsarbejde, hvor vi sammen med vores franske og tyske kolleger har delt argumenter og talt med parlamentarikere, Kommissionen og ikke mindst transportkommissæren. Godt hjulpet af gode kræfter i DTL - ­ Danske Vognmænd, som har boret sig ned i Ricardo­-rapporten og givet os god ammunition til at adressere de mange grundløse påstande, som er blevet fremført de seneste uger og måneder.

Flertallet ligger fast
Det gode spørgsmål er nu: Hvad vil Kommissionen foretage sig – om noget? Svaret er indtil videre vævende og lyder på, at Kommissionen nu vil tage en videre dialog med medlemslandene og Europa-Parlamentet.

Vurderingen i Bruxelles er stadig, at al snak om at genåbne vejpakken er ekstremt sensitiv og ikke noget, der er appetit på. Som allerede beskrevet ligger flertallet i Parlamentet og Rådet altså fast.

Derfor er det vist også på høje tid, at alle aktører nu begynder at forberede sig på, at hjemkørselskravet træder i kraft 2. februar 2022. Det kan de brodne kar passende gøre ved at flytte deres biler derhen, hvor de faktisk bruges. Til fordel for fair transport med ordnede forhold i Europa.

Læs kommentaren i DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2021