Del

Forsøg løser ikke parkeringsproblemer

Et forsøgsprojekt med fleksibel parkering på en rasteplads i Østjylland kan næppe udbredes i større stil til andre rastepladser og kommer ikke til at skaffe markant flere p-pladser. Til gengæld vil der i løbet af 2022 komme samlet set 175 flere p-pladser på ni rastepladser i hele landet.

Myndighederne har svært ved at vurdere den konkrete effekt af forsøget med fleksibel parkering på rastepladsen ved Merring i Østjylland, selvom det antages ”at der vil kunne holde flere lastbiler, hvis de holder optimalt.”

Det medgiver Vejdirektoratet i et skriftligt svar til DANSKE VOGNMÆND på et spørgsmål til forventningerne til effekten af forsøget med den såkaldte tetrisparkering, hvor lastbilerne i forsøgsperioden må parkere på tværs af de stiplede linjer, som optegnes på pladsen. Forsøget starter den 1. maj og slutter 1. september 2022.

Vejdirektoratet svarer også, at en indbygget svaghed ved forsøget er, ”at de på andre tidspunkter vil holde mindre optimalt, og måske blokere for hinanden, så parkeringsarealet ikke udnyttes helt.” Vejdirektoratet er opmærksom på, at en utilsigtet effekt af forsøget vil være, at chaufførerne vil være bange for ikke at kunne komme ud som følge af den uortodokse parkeringsform.

Endelig er rastepladsen ved Merring forholdsvis lille og uden faciliteter som brændstofanlæg og restaurant mv. Så Vejdirektoratet vurderer umiddelbart, ”at de større og mere trafikalt komplicerede rastepladser i mindre grad vil være velegnede til denne type tiltag”. Det vil dog bero på en konkret vurdering, når erfaringerne med forsøget er indhentet.

Til gengæld forventer direktoratet, at den planlagte udvidelse af en halv snes rastepladser på landsplan konkret vil bonne ud i 2022. Det drejer sig om i alt 175 ekstra p-pladser. De ekstra pladser skabes typisk ved at inddrage helleanlæg med græs, som erstattes af pladser til lastbilparkering.

Det initiativ modtages positivt i DTL.

– Det er et godt og mærkbart skridt med 175 ekstra pladser, også fordi de bliver placeret, hvor behovet er særlig stort. Der er dog lang vej igen til de 427 ekstra pladser til en pris på knap 200 millioner kroner, som Vejdirektoratet anbefalede i 2019, siger erhvervspolitisk chef Ove Holm.

Her kommer der flere p-pladser til lastbiler 

 

Rasteplads 

Før 

Efter 

Ekstra pladser 

Rønninge S 

10 

 29 

19 

Harte N 

17 

31 

14 

Nørremark 

12 

32 

20 

Rønninge N 

10 

31 

21 

Skærup V 

17 

69 

52 

Tappernøje Ø 

10 

23 

13 

Tuelsø S 

16 

28 

12 

Øster Løgum V 

10 

27 

17 

Hylkedal V 

27 

34 

I alt 

129 

304 

175 

Der er afsat 50 millioner kroner fra regeringens Infrastrukturplan 2035 samt udmøntet penge fra den såkaldte By- og Land-pulje. Kilde: Vejdirektoratet.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 1, 2022