Del

Forlænger aftale trods manglende resultater

Færdselsstyrelsen har forlænget aftalen med EPC trods begrænset succes med at opkræve ubetalte p-afgifter til udenlandske lastbiler. Vi gør status efter tre år.

På tre år har Euro Parking Collection (EPC) opkrævet 18 procent af de ubetalte p­-afgifter til udenlandske køretøjer, som Færdselsstyrelsen har videresendt. 

Alligevel har Færdselsstyrelsen valgt at forlænge aftalen med EPC med endnu et år. Den oprindelige aftale med det britiske selskab gjaldt for tre år og udløb i januar 2024. Som begrundelse oplyser Færdselsstyrelsen overfor DANSKE VOGNMÆND, at EPC løser opgaven inden for de givne rammer, og at styrelsen i Ribe vurderer, at EPC lykkes med at skaffe oplysninger til at sende påmindelser og rykkere for manglende betaling af afgifter på flere vognmænd, end Færdselsstyrelsen kan med de samme ressourcer. 

Transportministeriet oplyser endvidere i en mail, at der i løbet af 2024 skal træffes en politisk beslutning om, hvordan håndteringen af parkeringsafgifter på rastepladser skal håndteres. 

Ramt af kroniske lidelser 

Aftalen med EPC har været hårdt ramt af en række kroniske lidelser, siden den kom til verden i januar 2021, da EPC blev hyret til at opkræve de tusindvis af p-­afgifter til udenlandske køretøjer, som allerede dengang lå og samlede støv. 

For det første har EPC’s opkrævningsrate ligget stabilt under 20 procent af de ubetalte afgifter, som Færdselsstyrelsen har videresendt. Samtidig er det aldrig lykkedes EPC at opkræve mere end nogle få hundrede ud af de tusindvis af ubetalte p­-afgifter, som er udskrevet til særligt køretøjer fra Østeuropa. 

Derudover har it­-problemer, kommunikations­ vanskeligheder og misforståelser omkring aftalens faktiske indhold resulteret i besvær med få overført ubetalte afgifter til EPC og problemer omkring sidstnævntes opkrævningsproces, herunder hvornår EPC skulle henlægge opkrævningen af de enkelte sager. Det fremgik allerede af Færdselsstyrelsen egen evaluering af samarbejdet i september 2022 halvvejs inde i aftalens oprindelige løbetid. 

Da der er tale om en eksklusivaftale, har Færdselsstyrelsen forpligtet sig til udelukkende at anvende EPC som administrativ hjælp til opkrævning af ubetalte p­-afgifter i udlandet. Styrelsen har med andre ord lagt alle sin æg i én kurv. Det har dermed ikke været muligt at indhente hjælp til opkrævningen fra andre aktører, som evt. kunne have større succes fx i de problematiske østeuropæiske lande. 

Transportminister: Ikke godt nok 

I starten af året lød der dog nye toner på området fra transportminister Thomas Danielsen (V). I midten af januar gjorde ministeren sig til talsmand for, at man må overveje at stoppe med at udskrive p­-afgifter, fordi det skævvrider konkurrencen, når danske vognmænd skal betale, mens et flertal af de udenlandske kan køre fra regningen. 

Transportministeren anerkender, at opgaven med at opkræve ubetalte p­-afgifter i udlandet efter tre år stadig ikke er løst. 

­"Vi har en udfordring med ubetalte parkeringsafgifter til udenlandske chauffører, og desværre har succesraten hos EPC ikke levet op til forventningerne. Derfor arbejder vi på flere alternativer til at inddrive de ubetalte parkeringsafgifter. Det vil jeg tage en politisk drøftelse med Folketingets partier om, når alternativerne ligger klar", skriver transportministeren på mail til DANSKE VOGNMÆND. 

Hvilke alternativer, transportministeren og hans system arbejder på, er indtil videre uvist. Den svigtende opkrævning i udlandet er dog ikke en ny problematik hverken for ministeren eller for hans kollegaer i Folketinget. 

I forbindelse med offentliggørelsen af Færdselsstyrelsens evaluering af samarbejdet med EPC i januar 2023 lagde transportministeren også op til politiske drøftelser. 

“Problemerne forsvinder heller ikke selv med en højere succesrate i inddrivelsen. Jeg forventer derfor at invitere udvalget til politiske drøftelser af mulige yderligere tiltag i den nærmeste fremtid,” skrev han dengang til Transportudvalget. 

DTL: Signalforvirring og mangel på handlekraft 

Men selvom transportministeren altså har konkluderet, at EPC ikke løser den ønskede opgave, har det foreløbigt ikke ført til ændringer. Hos DTL – Danske Vognmænd mener adm. direktør Erik Østergaard, at håndteringen er præget af politisk signalforvirring. 

­- Det er prisværdigt, at transportministeren nu siger det, som det er, efter tre års opkrævning uden resultater. Samtidig er det barokt, at Færdselsstyrelsen har forlænget aftalen med EPC, særligt efter ministeren for blot en måned siden stod ved siden af mig på Vognmandens Dag i Herning og sagde til de forsamlede vognmænd, at det er unfair, at de skal betale p­-afgifter, mens deres udenlandske konkurrenter kan vælge at se stort på afgifterne. Vi har for nylig fået en EU­-dom, der i klartekst siger, at den danske 25­timers parkeringsregel og kontrol er fuldt lovlig. Så er det da en mærkeligt opgivende holdning at sige, at vi må stoppe helt med at udskrive p-­afgifter, siger han og efterlyser større politisk handlekraft.

­- Det er jo ikke nogen statshemmelighed, hvad der er brug for: Betaler du ikke, så klamper vi dit køretøj. Det kan politiet finde ud af, når det drejer sig om køre­hviletidskontrol. Så med det rette mål af afklaring mellem de relevante myndigheder burde det også kunne lade sig gøre her, siger DTL­-bossen. 

Her går det værst med opkrævningen

 

Ubetalte p-afgifter i perioden 1.1.2021-24.1.2024. 

 

 

 

Gennem hele perioden på tre år har det stået klart, at de fleste parkeringssyndere kommer fra Østeuropa. Samtidig er det her, EPC har haft størst udfordringer med at opkræve de ubetalte afgifter, som oversigten viser. Færdselsstyrelsen har i perioden samlet sendt 11.319 ubetalte p-afgifter til EPC, hvoraf bare 2.091 er blevet opkrævet. EPC’s honorar for perioden 1. januar 2021 til og med 31. december 2023 beløber sig til 858.150 kr. Det svarer til 20 procent af det beløb, som EPC er lykkedes med at opkræve. 

Kilde: Færdselsstyrelsen 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 2, 2024