Del

Fjern nu den 11 kilos-regel

Jeg håber, at modstanden i Folketingets holdning til fjernelse af 11 kilos-reglen bunder i ukendskab til reglens ravage i varebilbranchen, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard i lederen af det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.

Lige siden vi fik de nye varebilregler i 2018, har især én bestemmelse været en torn i øjet på den seriøse del af varebilbranchen: 11 kilos-reglen. Reglen betyder kort sagt, at hvis du transporterer kolli, der hver vejer mindre end 11 kilo, ja, så er du ikke omfattet af bestemmelserne om vognmandstilladelse, uddannelse af chauffører, gæld til det offentlige osv.

Du slipper med andre ord for omkostningerne ved at tage vognmandskurset, uddanne dine chauffører, og har du gæld, står den ikke i vejen for, at du fortsat kan køre for fremmed regning. Hvis du kan holde dig under 11 kilo pr. kolli vel at mærke.

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvilken kreativitet mindre seriøse varebilvognmænd har lagt for dagen for at undgå at skulle leve op til de regler og dermed ikke alene spare på omkostningerne og besværet, men også stå stærkere i konkurrencen om opgaverne med mere seriøse kolleger, hvoraf rigtig mange i al beskedenhed er medlemmer hos os i DTL og af Specialforeningen for Kurér- & Varebilstransportører (SKV).

Et eksempel: Når en pakke (der vejer mere end 11 kilo) skal bringes ud til kunderne, så bliver den forinden delt op i mindre pakker. Fremme ved destinationen bæres pakkerne så samlet ind til kunden. Hokuspokus - sådan omgår man den regel. Eksemplet er ikke noget jeg opfinder til lejligheden. Jeg refererer såmænd politiet.

I dette efterår skal godskørselsloven så opdateres bl.a. i konsekvens af vedtagelsen af EU’s vejpakke. Ved samme lejlighed opdateres lovens afsnit om varebilkørsel for fremmed regning.

Det ligger ikke til os i DTL at sælge skindet, før bjørnen er skudt. Før sommerferien så det da også ud til, at transportministeren havde flertal for at fjerne den absurde 11 kilos-regel. Og i DTL og SKV kunne vi ikke få armene ned. I flere artikler her i bladet har vi fremlagt gode argumenter for at fjerne reglen, og store varebilvognmænd som GLS har betegnet reglen som absurd og konkurrencefor- vridende.

Men så er et eller andet gået galt.

Det ser desværre ikke ud til, at der er flertal i Folketinget for at fjerne 11 kilos-reglen. Hvad i alverden, der får partierne til at afslå at afskaffe reglen, er et åbent spørgsmål. Hvilken interesse har de i at fastholde en forholdsvis stor andel af varebilbranchen som et ureguleret slaraffenland for useriøse varebilvognmænd? Og hvad er pointen i at fastholde en dansk særregel i EU? For 11 kilos-reglen er nemlig en dansk specialitet. Der er ikke nogen 11 kilos-regel i EU-varebilreglerne, som træder i kraft maj 2022.

Måske har flertallet i Folketinget ikke læst den redegørelse fra Færdselsstyrelsen, som de selv har bestilt? En redegørelse, der betegner reglen som uforståelig og forvirrende for branchen, nem at omgå og grænsende til det umulige at kontrollere for politiet, der klart anbefaler at afskaffe reglen. Lige så klar er Færdselsstyrelsens egen anbefaling.

Nu håber jeg, at modstanden i Folketingets holdning til spørgsmålet bunder i ukendskab til 11 kilos-reglens ravage i varebilbranchen. For det ville være brandærgerligt og skadeligt for en trængt branche, hvis modstanderne har valgt lige netop godskørselsloven som et sted, hvor de vil lægge kant til regeringen.

Det har jeg så ikke fantasi til at forestille mig.

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 8/9, august-september 2021