Del

Dyrt betalt kilometerafgift

Med en evt. vedtagelse af kilometerafgiften stopper DTL’s indsats for at sikre fortsat erhvervsmæssig aktivitet i Nordvestjylland imidlertid ikke, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i lederen i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.

Kampen mod kilometerafgiften har kørt på alle cylindre i løbet af foråret. 

DTL har leveret gode alternativer til alle, der gad høre på os, og også til dem som ikke gjorde. Vi har bombarderet medierne med facts og holdninger til kilometerafgiften og løbet politikerne herunder transportministeren på dørene igen og igen. En samlet transportbranche peger på klimavenlige og for statskassen lige så lønsomme måder at beskatte trafikken på vejene på. Lige meget har det hjulpet. 

Og i et desperat forsøg på at trænge igennem vinduerne til de bonede gulve på Christiansborg har slotspladsen foran Borgen ganske usædvanligt været belejret af demonstrerende vognmænd og deres lastbiler. Om en uges tid kommer vi måske til at opleve yderligere demonstrationer mod kilometerafgiften og dens skadelige virkning på transportbranche og erhvervsliv i bred forstand. 

Kilometerafgiften blev født tilbage i 2007 af Socialdemokratiet og siden adopteret af VK-regeringen i 2009. Da en rød regering efterfølgende fik magten, blev afgiften imidlertid droppet af den daværende skatteminister Holger K. Nielsen (SF). Dengang sagde han til Radio24syv: ”Vi har vurderet i regeringen (S/SF/R), at der ikke er noget rimeligt forhold mellem omkostningerne til at opkræve den her kørselsafgift, og det provenu, man får ud af det. Og da det samtidig vil virke belastende for erhvervslivet specielt i den ydre del af Danmark, så syntes vi ikke, at det er klogt at indføre denne her afgift”. 

Det er så åbenbart ikke god latin længere, kan jeg konstatere, selv om vi igen og igen har advaret mod konsekvenserne især i det nordvestlige Jylland, i øvrigt bakket op i breve til Folketinget og regeringen fra 18 borgmestre fra to af regeringspartierne, nemlig 15 fra Venstre og tre fra Socialdemokratiet. 

Med partierne Venstre og Moderaterne på kilometerafgiftsvognen ser forslaget desværre ud til at blive vedtaget i Folketinget. 

Sker det, bliver konsekvensen, at nogle virksomheder vil blive tvunget til at flytte fra Nordvestjylland til centrale dele af landet, hvis de vil fortsætte med at drive forretning. Andre vil undlade at udvide eller i det hele taget etablere sig deroppe. Fordi omkostningerne til at få transporteret råvarer op og færdigvarer ud på markederne bliver for store. Kilometerafgiften bliver en motivationsfaktor for virksomhederne til at etablere sig, så transporten bliver så kort som mulig. Det er i sig selv naturligvis en gevinst for klimaet – men en meget dyrt betalt gevinst. 

Med en evt. vedtagelse af kilometerafgiften stopper DTL’s indsats for at sikre fortsat erhvervsmæssig aktivitet i Nordvestjylland imidlertid ikke. Vi vil kæmpe for kompensationsordninger, rabatter på kilometerafgiften, tilskud til elektriske lastbiler, og eksisterende og kommende alternative teknologier. Vi vil dokumentere afgiftens ødelæggende virkninger og problemerne med at opkræve afgiften fra udenlandske køretøjer. 

Og så håber vi, at en ny fremtidig regering vil afskaffe eller i hvert fald bløde vejafgiften op, så det kan betale sig at bo, arbejde og drive erhverv overalt i landet – ikke kun i Trekantområdet og omkring de tre-fire største byer. 

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2023