Del

Kontakt ansvarlig

Søren Büchmann Petersen

Chefkonsulent. Kørselsområderne affald, jord og levende dyr, samt miljø- og klimaspørgsmål generelt. Sekretær for Danaffald

Dyretransportregler til debat i EU-Parlamentet

Hver dag bliver tusinder af dyr transporteret på landeveje, med skibe, med fly og med jernbaner til og fra og inden for EU. Den nuværende lovgivning om transport af dyr håndhæves meget forskelligt i medlemslandene, og et forslag til nye regler er på vej fra EU-Kommissionen.

Et debatarrangement i EU-Parlamentet var i dag med til at skabe en fælles front og lægge pres på Europa-Kommissionen for en opdatering af reglerne. Transport- og landbrugsorganisationer, herunder DTL Dyr, fra Danmark bidrog til debatten.

Ifølge DTL Dyr er der ikke tvivl om, hvad der helt konkret bør ændres i de nuværende regler: ”Vi efterspørger, at der kommer klare regler for ansvarsfordelingen for dyrenes transportegnethed, hvor det er landmanden, der som afsender og beslutningstager skal bære ansvaret for, at dyrene er egnet til transport.,” siger chefkonsulent i DTL, Søren Büchmann Petersen, der deltog i arrangementet.

Bag debatarrangementet stod Venstres medlem af Europa-Parlamentet Asger Christensen og hans irske kollega Billy Kelleher. Begge er fra gruppen Renew Europe og ønsker at blive ordførere, når det kommende forslag skal behandles i Parlamentet. DTL Dyr, Landbrug & Fødevarer og ITD har tidligt i forløbet og forud for forhandlingerne om dyretransport allieret sig med Asger Christensen.

International arbejdsgruppe

Nordic Logistics Association (NLA) er en væsentlig samarbejdspartner for DTL Dyr i bestræbelserne for at få ændret ansvarsfordelingen, når det gælder dyrs transportegnethed. NLA har nedsat en arbejdsgruppe desangående i tæt samarbejde med den internationale transportorganisation IRU’s Bruxelles-komité.

Gruppen har afleveret et katalog med anbefalinger til Kommissionen, herunder med fokus på ansvarsfordelingen mellem landmænd og transportører.

IRU var derfor indlægsholder på debatarrangementet, hvor transportbranchens ønsker vedrørende transportegnethed blev gentaget over for parlamentarikerne. ”Seniorrådgiver Marc Billiet fra IRU gav et meget overbevisende indlæg om ansvarsfordelingen”, vurderer Søren Büchmann Petersen.

Den nuværende EU-lovgivning om dyretransport er fra 2005, og den indeholder derfor ikke de teknologiske løsninger, der er kommet de seneste snart 20 år, og som kan benyttes i dag. Den viden og erfaring håber både Landbrug & Fødevarer, DTL og ITD at kunne bidrage med de i kommende forhandlinger.

Kommissionen forventes at fremlægge forslag til reviderede regler for transport af dyr til efteråret.