Del

DTL: Vi tager stærkt afstand fra ulovlige protester og aktioner

Den varslede vognmandsdemonstration ved landets motorveje mv. mandag den 15. maj skaber en berettiget tvivl i offentligheden om fremkommeligheden. Arrangørerne har meddelt, at kun lovlige og anmeldte demonstrationer vil forekomme. På trods heraf kan der på sociale medier fortsat konstateres forskellige forslag til yderligere aktionsformer.

Vognmændene kæmper i øjeblikket kampen mod kilometerafgiften på deres måde. Den 4. april var der en lovligt anmeldt lastbildemonstration ved Christiansborg. I øvrigt den første siden 2000, hvor man demonstrerede mod høje oliepriser. 

Det gik ikke ubemærket hen. Samtlige landsdækkende medier var til stede.  

- Aktionen foregik i god ro og orden og med tilladelse og anvisning fra myndighederne, og det skal arrangørerne og deltagerne have stor ros for, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.  

- Det var rigtig godt, at danskerne fik set de vognmænd og lastbiler, der så ofte bliver talt om på Christiansborg. DTL bidrog sammen med de øvrige organisationer med en støtteerklæring til demonstrationens formål – at få set på andre muligheder i stedet for en kilometerafgift, tilføjer han.  

Han påpeger, at for DTL er det vigtigt, at der er et positivt og konstruktivt billede af medlemskredsen og branchen.  

Nu opfordrer samme komité af vognmænd der arrangerede demonstrationen på Christiansborg, kolleger over hele landet til at arrangere lokale demonstrationer ved motorvejstilkørslerne i hele landet fra på mandag.  

- Vi forstår så udmærket vognmændenes frustrationer, og DTL har allerede gentagne gange fremført, at det overordnede ønske er, at lovforslaget om en kilometerafgift bliver sat på hold, og at branchens organisationer inviteres til dialog med regeringen om alternativer der fremmer en grøn omstilling af transportsektoren så kilometerafgiften ikke blot bliver en skat på vognmændene, erhvervslivet, forbrugerne og samfundet som helhed, siger han og understreger, at den enkelte vognmand, der måtte deltage i en kommende aktion, individuelt må stå til ansvar over for sine kunder, arbejdstagerorganisation og lovgivningen.

- DTL tager stærkt afstand fra protester, aktioner, demonstrationer lignende, der ikke foregår inden for lovgivningens rammer og efter myndighedernes anvisninger, slutter Erik Østergaard.  

DTL følger udviklingen og vil om nødvendigt orientere via sine sociale medier og nyhedsbrev.