Del

DTL: Tilfredshed med regeringens ønske om at afskaffe 11 kilo-regel for varebilstransport

Regeringen udtrykker nu ønske om at afskaffe godskørselslovens 11 kilo-regel, der afgør, hvorvidt man må køre varevognskørsel for fremmed regning eller ej. Udmeldingen kommer kort efter særligt pakketransportørerne har luftet deres utilfredshed med reglen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND, der giver useriøse transportører en urimelig konkurrencefordel og som er umulig for politiet at administrere og kontrollere.

DTL- Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard udtrykker tilfredshed med regeringens lydhørhed over for branchen:
- Vi kan jo af en redegørelse fra Færdselsstyrelsen til Folketingets Transportudvalg læse sort på hvidt, at 11 kilo-reglen med fordel kan afskaffes af hensyn til en mere effektiv håndhævelse og dermed bedre efterlevelse af reglerne. Styrelsen henviser i den forbindelse til politiets og styrelsens erfaringer med anvendelsen af reglerne i praksis. Dertil kommer, at EU-vejpakkens regler ikke omfatter en sondring vedrørende godsets vægt, hvilket også efter styrelsens opfattelse taler for at afskaffe den nationale regel.

Transportminister Benny Engelbrecht udtrykker i Dagbladet Politiken støtte til branchens ønske om at komme af med den stærkt kritiserede 11 kilo-regel.

Transportører: Kørsel for fremmed regning det afgørende
Adm. direktør Karsten Klitmøller fra GLS Transport udtalte i DANSKE VOGNMÆND's april-nummer, at  det afgørende bør være, om der udføres kørsel for fremmed regning eller ej. Han tror ikke på, at reglerne har ryddet op i branchen, som det ellers var intentionen.

GLS-direktøren bakkes op af adm. direktør for Røde Kro Kurér og formand for Specialforeningen for Kurér og Varebilstransportører, Thomas Jensen, der også mener, at godskørsel mod betaling skal ske med vognmandstilladelse uanset, hvor store eller små pakkerne er. Han mener samtidig, at politikerne i samme ombæring bør fjerne reglen om, at varebiler under 2000 kg er undtaget fra reglerne.

DTL: Indfør enkle regler og intensiv kontrol
Erik Østergaard støtter ønsket om klarere regler og bedre kontrol.
- Jeg er helt på linje med, hvad virksomhederne oplever i dagligdagen. Skal vi have ordnede forhold inden for varebilstransporten, skal det ske på baggrund af enkle og administrérbare regler og så i øvrigt en intensiveret kontrol. Mange prøver at køre under radaren med de forkerte forsikringer, uden vognmandstilladelser, uden chaufføruddannelser og med overlæs, og det er ikke rimeligt over for de seriøse transportører, der skal agere i et marked med skarp konkurrence. Det håber jeg også, at flertallet i Folketinget er enig med os i, slutter DTL-direktøren.

Læs også: 11 kilo-reglen i skudlinjen