Del

DTL: Skandale at sagaen om ubetalte p-afgifter kan fortsætte

Udenlandske chauffører kan fortsat i stor stil lade hånt om at betale de parkeringsafgifter, der bliver udskrevet af de danske myndigheder på rastepladserne. Det er et problem for retssikkerheden og en hån mod danske vognmænd og chauffører, siger DTL's adm. direktør.

Klamp køretøjet. Det er den eneste gangbare løsning på det fortsatte problem og den skævhed, hvor tusindvis af udenlandske køretøjer kan smide p-afgiften på pladsen i modsætning til danske chauffører og vognmænd. Det siger DTL's adm. direktør Erik Østergaard.

- Tallene taler deres klare sprog og viser, at de har kæmpe udfordringer med at få de her penge drevet ind. Det er et stort problem for følelsen af retssikkerhed, for ude i den anden ende sidder der nogle danske vognmænd, som oplever, at mens de betaler deres bøder, er de udenlandske chauffører fløjtende ligeglade, fordi de ved, at pengene ikke bliver indkrævet alligevel, siger DTL's adm. direktør Erik Østergaard og fortsætter:

- Hvis man har sat et firma på, og de ikke kan opkræve bøderne, hvad statistikken viser, så må man finde et andet system. Jeg har hele tiden sagt, at det eneste sprog, de her chauffører forstår, det er klamper. Nu må ministeren tage det alvorligt.

Han henviser til, at ved udgangen af juni 2021 havde Euro Parking Collection (EPC), som er hyret af Færdselsstyrelsen, opkrævet betaling for blot fire p-afgifter i Polen ud af de i alt 2.205 ubetalte afgifter udskrevet til polske lastbiler, som Færdselsstyrelsen har videresendt til EPC. Det fremgik af de tal, som DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND modtog fra Færdselsstyrelsen som svar på en anmodning om aktindsigt.

Færdselsstyrelsen havde ved udgangen af juni videresendt godt 5.000 ubetalte p-afgifter til udenlandske køretøjer siden årsskiftet, hvoraf knap 300 var blevet opkrævet af EPC. Seks måneder efter Færdselsstyrelsen begyndte sit samarbejde med EPC om opkrævning af p-afgifter, var der altså kun hentet betaling hjem i lige godt fem procent af sagerne.

Erik Østergaard ser gerne, at de Færdselsstyrelsen får beføjelser til at klampe de lastbiler som er flergangssyndere, hvor køretøjet allerede har fået p-afgifter.

- Tallene taler jo deres eget sprog. Transportministeren skal træde i karakter og få det ordnet. Andet er ikke i orden, siger Erik Østergaard.