Del

Optimering af lastbilers vægte og dimensioner går hånd i hånd med klima og økonomi

DTL - Danske Vognmænd har store forventninger til en udmøntning af de åbenlyse gevinster for samfundet, klimaet og vognmandserhvervet, som ligger i den analyse af optimering og tilpasning af national vægt- og dimensioneringsregulering, som Færdselsstyrelsen netop har offentliggjort.

Analysen ligger i fin forlængelse af anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Landtransport, som DTL og en stribe andre brancheorganisationer afleverede til regeringen i marts 2020.

Det siger DTL's adm. direktør Erik Østergaard.

- Effektivisering af transporterne gennem mere produktive lastbiler, påhængskøretøjer og vogntog er en på mange måder god vej frem, da det på én gang giver gevinster for både samfunds-, og erhvervsøkonomi og klimaet. Men der er mere at gøre. Vi savner en forhøjelse af vogntogsvægtene. Det sideløbende og nødvendige skifte fra diesel til grønne drivmidler bliver nemlig langt fra gratis, så det er vigtigt at meromkostningerne afbødes ved netop effektivisering.

Blandt anbefalinger var også forslaget om dobbelttrailere, hvor en analyse med anbefalinger blev lagt frem i slutningen af 2021

Erik Østergaard fremhæver, at DTL glæder sig over følgende hovedkonklusionerne i analysen:

  • "Benyttes den høje CO2-pris, har alle projekter en positiv nettonutidsværdi og er dermed samfundsøkonomisk rentable."
  • "Gevinsten ved de sparede kilometer og deraf sparede kørselsomkostninger lagt sammen med den sparede CO₂-emissioner og andre emissioner er i de fleste tilfælde nok til at opveje de omkostninger, der kommer fra mere vejslid fra tungere køretøjer og faldet i afgiftsindtægter på grund af lavere dieselforbrug”.

- Det ligger jo lige til højrebenet at sætte fuld tryk på at få forslagene gennemført hurtigst muligt, siger Erik Østergaard.


Han fremhæver følgende forslag:

  • Forhøjelse af totalvægten fra 32 ton til 35 ton på 4-akslede lastbiler og indførelse af 5-akslede lastbiler på enten 40 eller 42 ton. De kommer i analysen flot ud på både samfundsøkonomi og CO2-reduktion – den ene bedre end den anden

  • Forøgelse af længden på sættevogne fra 13,6 meter til 14,9 meter sættevogne, der kommer ekstremt positivt ud på især samfundsøkonomien

  • Forøgelse af totallængde fra 16,5 til 17,5 meter på sættevogntog giver en meget stor CO2-reduktion, men koster af samme grund staten dyrt i tabte dieselafgifter

  • Ekstra 2 meters vogntogslængde til sættevogntog og påhængsvogntog med kran, som leverer flot på både samfundsøkonomi og CO2-reduktion.

- Vi ser frem til en positiv og hurtig politisk behandling – til gavn for både samfunds-, og erhvervsøkonomi og klimaet, slutter Erik Østergaard.

Læs rapporten fra Færdselsstyrelsen her