Del

DTL Kran Blok: Glæde over nye vægte og dimensioner

På DTL Kran-Blok Erfas årsmøde i januar blev de øgede vægte og dimensioner rost.

Ventetiden har været lang og processen drøj, men det har i det store og hele været tiden og arbejdet værd. 

Således lød skudsmålet for de nye bekendtgørelser for vægte og dimension­ er fra formand for styregruppen Jesper Thorning, da DTL Kran­-Blok Erfa holdt årsmøde i Odense i slutningen af januar. 

­ Lad mig blot nævne større totalvægte til to­ og fire­akslede lastbiler, implementering af fem­akslede lastbiler med fuld totalvægt, større længde på sættevogne og større totallængde på sættevognstog. Et af de vigtigste tiltag for DTL Kran­-Blok Erfa er de ekstra to meter til kranvogn­ tog, som efter mange års ventetid absolut falder på et tørt sted, sagde formanden, som dog ikke lagde skjul på skuffelsen over, at tre­akslede lastbiler var blevet glemt, og at det ikke blev til forøget vægt for de syv­akslede vogntogs vedkommende. 

­ Vi håber, at der snart kommer en anden runde, som kan rette op på dette, lød det forventningsfuldt fra formanden, der fremhævede et andet resultat, som DTL Kran­-Blok har udvirket i det forgangne år. 

­ I løbet af året fik vi standset den måske påtænk­ te neddrosling af en del af redningserhvervet, som bjærger tunge køretøjer. Pludselig dukkede der en ny tekst op på tilladelserne til bugsering og slæbning af tunge køretøjer, en tekst som egentlig betød, at man kun måtte bjærge til nærmeste egnede plads. 

Med en god indsats fra DTL og hjælp fra Færdselsstyrelsen lykkedes det dog at få rettet teksten, så bjærgningskøretøjer ikke er begrænsede i deres aktionsradius. 

Højaktuelt indlæg om kunstig intelligens 

Årsmødet bød bl.a. også på et højaktuelt indlæg om kunstig intelligens. Her gav adjunkt Christina Rehmeier fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Svendborg eksempler på brugen af den nye teknologi til planlægning af ruter, køre­hviletid, parkeringsregler og forudsigelse af vedligeholdelsesintervaller for biler. 

Derudover var der indlæg fra afdelingsleder Jørgen Sand Kirk fra Vejdirektoratet om udviklingen med udstedelse af særtransporttilladelser, mens teamleder fra Færdselsstyrelsen Stefan Baik Dyrberg fortalte om nye køretøjstekniske regler. Uddannelses­ leder Henrik Helios fra EUC Lillebælt fortalte, at det fælleseuropæiske krancertifikat, ECOL, nu er godkendt i Danmark som kranføreruddannelse, og endelig forklarede DTL’s chefjurist John Roy Vester­ holm, hvordan man vedtager standardbetingelser, herunder DTL Kran­-Blok Erfas særlige betingelser, ved indgåelse af transportaftaler med kunder. 

Betingelserne kan nemlig ikke blot fremgå af fakturaen, understregede han.  

Styregruppe fortsætter uændret

Årsmødet gav genvalg til hele styregruppen, der fortsætter uændret. Styregruppen består af Jesper Thorning, DSV Transport A/S (formand), Mark Hald Kristensen, Tage Kristensen A/S (næstformand), Aleks Frank, Redning Danmark A/S, Jan Kjelgaard, AVAS - Aalborg Vognmandsforretning A/S og Morten Gade, Knud Gade A/S. Suppleantgruppen omfatter Bo Anker Schou, BAS Kraner A/S, Jan Petersen, Easy Transport ApS og Majbritt Hald Christensen, Lastbilcentralen A/S. Der har været naturlig afgang i medlemskredsen, men også ti nytilkomne medlemmer, så DTL Kran-Blok Erfa tæller 188 medlemmer. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 2, 2024