Del

DTL: Forbedringer på vej med klippekortsordning i miljøzoner

Det har holdt hårdt at finde acceptable løsninger på kravene i miljøzonerne, men nu er der forbedringer på vej. Forskellige dispensationsmuligheder og klippekort tager toppen af udfordringerne.

Med ændrede krav til lastbiler i miljøzoner fra 1. januar 2022 er en lang række specialkøretøjer, der ikke umiddelbart kan få eftermonteret partikelfiltre, kommet i voldsom klemme. DTL-Danske Vognmænd har gennem længere tid lagt arm med myndighederne, om acceptable løsninger.

-Jeg er glad for, at vi omsider har haft et gennembrud i forhandlingerne om dispensationsmuligheder og en klippekortsordning. Særligt særtransporter og andre specialkøretøjer har været sat i en umulig situation med udsigt til de nye regler, forstærket af at regelskiftet er blevet fremskyndet 6 måneder oven i leveringsproblemer forværret af coronaen, siger DTL-Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard.

Har lyttet til branchen

Det er DTL-Danske Vognmænd og DTL-Kran Blok Erfa, der sammen har lagt pres på myndighederne for at finde holdbare løsninger.

I aftalen åbnes der som udgangspunkt op til mulighed for op til 6 måneders dispensation til levering af ny lastbil – måske længere i særlige tilfælde. Større virksomheder med behov for flere udskiftninger af lastbiler eller eftermonteringer af partikelfiltre kan blive omfattet af en trappetrinsmodel. En lille virksomhed, som er konkurstruet, kan også få dispensation, lyder nogle af elementerne.

-Jeg synes, myndighederne har lyttet til branchen og er kommet os i møde på nogle af de udfordringer, som de nye regler afstedkommer, fordi de introduceres med så kort varsel. Vi har oplevet en forståelse for, at det ikke er fordi, vi er modstandere af reglerne – men fordi varslet har været for kort i forhold til omfanget af investeringer og muligheden for at nå det med de leveringsfrister, som branchen nu engang oplever på materiellet, fortsætter Erik Østergaard.

Hensyn til leveringstid og omkostninger

En særlig udfordring er, at en række vognmandsvirksomheder afventer et grønt lys fra regeringen, om hvorvidt totalvægten på en lastbil hæves fra 32 ton til 40 ton, og at 5-akslede lastbiler dermed bliver en reel mulighed fx for kranlastbiler. Leveringstiden for disse lastbiler er lang, ligesom der er komponentmangel i den globale bilindustri, som vil give forsinkelser i leveringer. Og leveringstiden på nye lastbiler har på grund af covid19 været skubbet voldsomt ud. Sådanne forhold vil tillægges betydning i en dispensationsansøgning.

Adgang til dispensation kan desuden opnås, hvis et partikelfilter, inkl. montering og ombygning, koster 50 procent eller mere end gennemsnitsfilterprisen for eftermontering af partikelfiltre på specialkøretøjer.

Ifølge Miljøstyrelsen ligger niveauet mellem ca. 95.000 kr. og 125.000 kr., dvs. fra ca. 140.000 kr. og opefter vil der kunne være tale om, at det kan vurderes ”teknisk umuligt” med eftermontering. Alternativt, og hvis der kun er brug for at køre få ture om året i en miljøzone med et specialkøretøj, kan der søges 25 klip til anvendelse i op til 5 år. Klippene kan bruges frit, og som det passer vognmanden i 5-årsperioden. Alle afgørelser vil selvsagt bero på en konkret vurdering.

-Jeg synes, vi med dialogen med myndighederne har nærmet os nogle brugbare løsninger og klarere retningslinjer for dispensationsmuligheder. Det betragter jeg som et regulært fremskridt, slutter Erik Østergaard.