Del

DTL: Ansvar for dyr før og under transport er vigtigt, men ansvar skal placeres rigtigt

Fødevareministeren vil gøre den skærpede kontrol med svinetransporterne permanent. Det er vigtigt, at branchen er bevidst om sit ansvar for at sikre dyrenes velfærd under transport. Men ansvaret for dyrenes tilstand forud for transporten kan aldrig med rimelighed placeres hos chauffør og vognmand. Det må være et ansvar, der påhviler landbruget og veterinærtjenesten, mener DTL.

Danmark har én af verdens største og mest effektiviserede svineproduktioner, og det er en milliardindustri. Men transportørerne har kun grisene i deres varetægt under selve transporten og i forbindelse med af- og pålæsning. Landmanden har dem hver dag i månedsvis, og dyrene skal kontrolleres af veterinærer. Det giver derfor ingen mening, at vognmanden og chaufførerne modtager bøder, hvis overtrædelserne vedrører forhold, der ikke har med transporten eller af- og pålæsning at gøre.

-Vi transporterer svinene fra A til B. Det er vores ansvar, at lastbilen er i orden, at køre- og hviletid overholdes, at der køres forsvarligt osv. Det skal DTL-vognmændene stå på mål for. Og vi er også helt enige i, at dyrevelfærden skal være i orden også under transport. Men der er ingen som helst rimelighed i, at chauffører og vognmænd skal kunne påføres bøder for dyrenes sundhedstilstand. Det må være producenten og veterinærmyndighederne, som screener de transportegnede dyr og dermed har ansvaret. Alt andet er helt skævt, siger Erik Østergaard, DTL - Danske Vognmænds administrerende direktør.

Lugter langt væk
-Hele den her konstruktion lugter langt væk af, at man forsøger at smøre de stadig større bøder af på så mange led som muligt. Men svineproducenten får jo ikke en bøde, hvis vognmanden kører på et fladt dæk, eller bremserne ikke virker. På samme måde skal vognmand og chauffør selvfølgelig heller ikke hæfte for, at en gris viser sig at have et sår på skulderen fra landbruget. Ret må være ret.

-Jeg vil stærkt appellere til fødevareministeren om at sikre, at aktørerne fra svineproducent og veterinær over transportleddet til slagteriet får indskærpet meningsfulde og retvisende krav. Ansvaret for den samlede sundhedstilstand må ligge hos producenten og veterinærerne, forsvarligheden for selve transporten, af- og pålæsning samt materiellet dertil hos vognmand og chauffør samt fødevaresikkerhed mv. hos slagteriet. Man kan ikke bare drysse ansvar og bøder ud over alle de forskellige led. Man holder jo heller ikke vognmand og chauffør ansvarlig for et køleskab i transporten, der er defekt fra producenten, slutter Erik Østergaard.

DTL ønsker, at spørgsmålet om ansvarsfordeling for dyretransport tages op i de politiske forhandlinger.

DTL har derfor bedt om et møde med fødevareministeren om sagen.