Del

Den onde cirkel er brudt

Med vedtagelsen af lovforslag L 185 og vedtagelsen af EU’s vejpakke, er den fair konkurrence på vej tilbage i branchen, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i sin leder i DANSKE VOGNMÆND.

Cirklen er brudt! I årevis har vognmændene i Danmark været fanget i en ond cirkel, hvor lavtlønschauffører har været brugt til at slå bunden ud af priserne på transporter i Danmark.

Visse speditørers og vognmænds kalkulerede og udspekulerede brug af lavtlønschauffører har systematisk underbudt kostprisen på transporter. Det har kostet danske vognmænd dyrt og danske chauffører deres brød på bordet.

Og det har ikke mindst bidraget til en forråelse af vores arbejdsmarked, overfyldte rastepladser, gener med sanitære forhold osv. i rabatterne og folks haver og meget andet.

Men mest af alt har det udhulet økonomien for godstransport og vænnet transportkøberne til urealistisk lave priser. Transport er blevet den skrue, man har kunnet tvinge i bund, mens alt andet i og omkring godset er blevet dyrere og/eller har givet større profit.

Men nu er den onde cirkel brudt.

Med forårets vedtagelse af L 185 har vi sikret, at godskørselslovens § 6, stk. 3 igen skal overholdes også af dem, der lader udenlandske chauffører køre de facto indenrigskørsel i Danmark. Muligheden for at trykke løndelen i transportudgiften så meget  i bund, at det trodser enhver anstændighed, er blevet bremset.

Vi kan nu begynde at reetablere et fair transportmarked på dansk grund. Og trykket på danske vognmænd og deres chauffører på ordnede vilkår vil lette.

I kombination med vedtagelsen af EU’s vejpakke og kravene om, at chauffører jævnligt skal returnere til hjemlandet, og at lastbilen jævnligt skal returnere til registreringslandet, vil det alt andet lige reducere mængden af udenlandske biler og udenlandske chauffører på de danske veje.

Dermed er vejen banet for større efterspørgsel på transporter foretaget af  lokale  vognmænd og chauffører. Det bør påvirke prisdannelsen for transporter positivt og give DTL-vognmændene mulighed for at byde på flere opgaver på fair vilkår. Og som sidegevinst vil det forhåbentlig også betyde, at der atter kan rekrutteres til branchen.

Vi kan efter min mening ikke andet end være dybt tilfredse med denne udvikling.

Kravene til at skulle dokumentere at man lever op til et lønniveau, der svarer til de toneangivende danske overenskomster, gælder selvfølgelig for alle. Også danske vognmænd med danske chauffører. Der er ikke noget krav om en specifik overenskomst eller en særlig organisering, men et krav om et dansk lønniveau på chaufførområdet.

Herfra kan vi kun opfordre til, at danske vognmænd, organiserede eller ej, allerede nu sikrer sig, at de aftaler, man har indgået, tilpasses og justeres efter gældende lovgivning. Og jeg skal da ikke undlade at reklamere for, at DTL har en glimrende arbejdsgiverforening, hvor man kan blive medlem. At vi i DTL har en række endog meget dygtige konsulenter, der kan vejlede og rådgive vognmændene om regler og lovgivning. Og at man som medlem hos DTL har gratis adgang til TungVognsSpecialistens Tacho Online, som ikke alene kan hjælpe med at få fuldstændigt styr på køre-hviletid og aflønning af chaufførerne, men som også kan bistå i forbindelse med virksomhedskontroller.

Og glæd dig over, at den onde cirkel, som det danske godstransportmarked har været tvunget længere og længere ned i, omsider er brudt. Og at vi nu er på vej mod den fair konkurrencesituation, vi i årevis har sukket efter.

Læs lederen i DANSKE VOGNMÆND

Læs lederen på side 3