Del

CO2-afgifter: Regeringen har forstået budskabet

Klimaminister Dan Jørgensen (S) slår ifølge dagens medier fast, at når regeringen i dag præsenterer et længe ventet klimaudspil, er det fuldstændigt renset for CO2-afgifter eller andre typer af afgifter, som kan fordyre hverdagen for borgere og virksomheder. Det glæder DTL – Danske Vognmænd, der roser regeringen for sin forståelse.

Foto: Dansk Erhverv

- Regeringen har forstået budskabet fra erhvervslivet, som jo unægtelig også er forstærket af coronakrisen. Vi er glade for, at regeringen dropper den CO2-afgift, råd og vismænd har peget på som det vigtigste redskab til at få reduceret den danske udledning af drivhusgasser med 70 pct. frem mod 2030. Jeg kan udtale mig på vognmændenes vegne, og her er der bestemt mere brug for gulerod og klarhed end stok og usikre fremtidsudsigter, udtaler DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

Vognmænd i international konkurrence
DTL – Danske Vognmænd har gentagne gange slået fast, at dansk enegang med højere afgifter er gift for et internationalt konkurrenceudsat erhverv. Derimod er der gode muligheder for at fremme den grønne omstilling med virkemidler, der spiller positivt sammen med branchens konkurrenceevne – og giver en positiv tilskyndelse til omstilling, mener Erik Østergaard:

- Talen om øgede afgifter til gengæld for en mulig kompensation for konkurrenceudsatte virksomheder har kørt uden om vognmandserhvervet, selvom vognmændene er udsat for international konkurrence. Både på selve transportdelen og på tankningen af brændstof. Det er en farlig vej, hvor de forventede klimaeffekter udhules af grænsehandel – kulstoflækage – og udkonkurrering af danske vognmænd, fastslår Østergaard, der fremhæver konklusionerne fra klimapartnerskabet for transport.

Alternative drivmidler
Her opfordrer transportens aktører nemlig politikerne til at omlægge brændstofafgifterne, så de alternative drivmidler bliver relativt billigere i forhold til fossile brændstoffer

- Det skulle gerne fremme efterspørgslen efter disse drivmidler og nedbringe totalomkostningerne til køb af køretøjer på alternative drivmidler. Det er ingen klimaløsning, hvis danske transportopgaver overtages af udenlandske virksomheder, der drives af billigere drivmidler købt i udlandet, påpeger DTL–direktøren.

På køretøjssiden anbefaler partnerskabet at fremme markedet for tunge køretøjer på alternative drivmidler i Danmark. Det skal ske ved at bruge en milliard kroner til en tilskudsordning til de første 10.000 tunge køretøjer frem mod 2030, der kører på alternative drivmidler som fx biogas, el eller brint.

Forsøg med dobbelttrailer
- Og så bør man igangsætte forsøg med nye konfigurationer af køretøjer. Det kan konkret være forsøg med dobbelttrailer vogntog, hvor der indgår to standardsættevogne i vogntoget. Denne konfiguration vil have en endnu større klimaeffekt end de nuværende modulvogntog, slutter Erik Østergaard, der ser frem til yderligere dialog med regeringen om en grønnere transport.