Del

Brændstofpriserne rammer vognmænd hårdt

Der er millioner af kroner på spil i transportvirksomhederne, når priserne på brændstof stiger så dramatisk som på det seneste. Det kræver nøje opmærksomhed på, hvordan priserne reguleres i de aftaler, man som vognmand indgår om fx dagrenovationskørsel med en kommunal kunde.

Fem millioner kroner.

Så meget anslår adm. direktør Søren Eriksen, at Remondis A/S over et år skal punge ud med i øjeblikket som ekstraomkostning til diesel og gas på grund af de stigende priser på brændstof, ikke mindst på gas.

Mekanismen er overordnet set den samme i hele transportbranchen, når priserne på brændstof stiger: Transporten bliver dyrere for kunderne. Men i Remondis’ og andres tilfælde, hvor kunden fx er en kommune, fastsættes prisen på transporten ikke i samme takt, som stigningen på brændstofprisen. Reguleringen foregår årligt, baseret på fx Remondis’ aftale for dagrenovationskørsel med bl.a. Egedal Kommune.

– Vi bruger nogle indekser, der afgør prisudviklingen på vores renovationskontrakter, og som tager højde for stigninger på brændstof, men det sker på bagkant. Så der sker en faseforskydning, hvor vi så har en periode, hvor vi får dårligere resultater, forklarer Søren Eriksen, som også er medlem af bestyrelsen i Danaffald.

Han fremhæver dog, at det kan være vanskeligt at finde et brugbart udgangspunkt for prisen på fx gas, som kan bruges i aftaler med de kommunale kunder.

– Gas stiger forholdsmæssigt mere end diesel lige nu, og de indekser, der er tilgængelige for os, tager ikke i samme grad højde for gas, siger han.

En af følgerne af den aktuelle prisudvikling på bl.a. gas er, at brændstof som udgiftspost fylder mere i Remondis’ og andre transportvirksomheder, også i forhold til andre tunge poster.

– Brændstof fylder mere og mere på udgiftssiden, også i forhold til personaleomkostninger, som jo ellers er en meget tung post, siger Søren Eriksen.

Dermed understreger han, hvor vigtigt det er at have adgang til brugbare data om priser på brændstof, som kan sikre, at reguleringen af priserne i de indgåede aftaler sikrer lønsomheden i Remondis.

– Derfor er det vigtigt, at de reguleringsmekanismer, man har indarbejdet i kontrakterne, afspejler den virkelighed, man færdes i. De indekser er vigtige, understreger han.

Brug olieoplysningsskemaet

Steen Tofteng er ligeledes medlem af Danaffalds bestyrelse, mangeårig tidligere vognmand og i dag driftsleder hos Urbaser, som har købt hans forretning, der bl.a. kører dagrenovation. Han kender med andre ord problematikken.

– En gennemsnitlig dansk transportvirksomhed har en overskudsprocent på cirka tre. Hvis brændstof- omkostningerne er op mod 25 procent, så bliver det hurtigt en underskudsforretning at køre med de pris- stigninger, vi er vidne til lige nu. Der kan jo ske det, at man byder på en opgave, hvor det skal være miljørigtigt, og bedst som man har indgået kontrakten, stiger gasprisen med 66 procent, elprisen med 40 og HVO med 33. Det bliver i sagens natur problematisk, hvis man indgår kontrakter, hvor priserne først reguleres efter et år, siger han, der understreger, at han udtaler sig som nu tidligere vognmand og nuværende medlem af Vognmandslauget i København.

I forhold til den kørsel, der foregår på diesel, er det bedste værktøj ét, som DTL – Danske Vognmænd stiller til rådighed for medlemmerne, mener han.

– Hvis jeg var vognmand, så ville vi få implementeret i kontrakten, at vi bruger DTL’s olieoplysnings- skema. Når vi ser de her udsving, så er olieskemaet den bedste måde at gøre det på.

DTL på vej med nyt indeks

Erhvervspolitisk chef i DTL – Danske Vognmænd, Ove Holm, forklarer, at DTL er opmærksom på vogn- mændenes behov bl.a. i forhold til gaspriserne, som er underbelyst i de nuværende indekser.

– Vi har derfor aftalt med Danmarks Statistik, at omkostningsindekset for netop dagrenovation skal revideres, så både diesel, gas og elektricitet bliver indregnet. Det er planen, at opdateringen sker med virkning fra indekset for 1. kvartal i år med planlagt offentliggørelse i starten af maj 2022, siger Ove Holm.

 

Circle K: Forvent brændstofpriser i nuværende niveau

- Når vi kigger vi fremad, så tyder meget på, at prisen vil ligge omkring det nuværende niveau ind i 2022, siger Peter Rasmussen, der er brændstofdirektør i Circle K, om priserne på olie og naturgas.

- For transportens vedkommende kan jeg i den forbindelse godt blive bekymret for prisen på AdBlue på grund af de stigende priser på naturgas, siger han og påpeger, at ”det kan vi takke Putin for”.

Han er umiddelbart også bekymret for priserne på alternative brændstoffer.

- HVO er heller ikke spændende læsning. Det vil mange kommuner jo gerne bruge som drivmiddel, men vi har set en markant stigning i priserne, efter nye regler trådte i kraft i Tyskland, og jeg kunne godt være bekymret for udviklingen i fremtiden, siger Peter Rasmussen og giver et råd:

- Hvis jeg var vognmand, ville jeg i første omgang kigge på klausulerne i mine kontrakter for at sikre mig muligheder og mekanismer til justeringer af min pris.

Se olieoplysningsskema og nyttige indeks

Se bl.a. DTL's olieoplysningsskema og omkostningsindekset for dagrenovation sammen med andre indekser og beregninger under Relaterede sider herunder.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 1, 2022