Del

Kontakt ansvarlig

Morten Lindbo

Pressechef

TIR-godkendelse: Ansøgning

Udfyld ansøgningsformularen herunder og fremsend den fornødne dokumentation på e-mail til DTL

Ansøg om TIR-godkendelse

Ansøgningsblanket om autorisation til TIR-ordningen og garantioplysninger

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

DD.MM.YYYY
DD.MM.YYYY
Antal trækenheder i international drift
Antal påhængsvogne i international drift

BANKOPLYSNINGER

Ved indsendelse af denne ansøgning accepteres det, at DTL kan rette henvendelse til den nedennævnte bank og søge yderligere oplysninger om firmaets kreditværdighed.

Kontaktperson i banken

GARANTISTILLELSE

Inden der kan udstedes TIR-carnet, skal der stilles en adgangsgaranti overfor DTL. Beløbet fastsættes af DTL og vil være på mindst 5.000 euro. Bemærk, at garantien først skal stilles efter, at denne ansøgning er blevet godkendt af DTL og SKAT.

Navn, adresse, konto- og reg.nr. på garantistillende bank, forsikringsselskab/andet
Navn på kontaktperson hos ansøger
Stillingsbetegnelse på kontaktperson hos ansøger
Telefonnummer på kontaktperson hos ansøger
E-mail på kontaktperson hos ansøger

Indsend dokumentation samtidig med ansøgning

Indsend dokumentation til DTL

Følgende skal sendes pr. mail til dtl@dtl.eu att.: TIR samtidig med udfyldelse af ansøgningsformularen

1. kopi af forhåndsgodkendelse fra SKAT
2. kopi af vognmandstilladelse(r) eller kopi af registreringsattest for firmakørsel
3. de seneste tre års reviderede regnskaber. Nye firmaer skal vedlægge dokumentation for aktiver og kapital

NB. Ansøgningen vil ikke blive behandlet, før disse oplysningerne er modtaget.

Yderligere oplysninger

Persondatapolitik - TIR

Når en virksomhed ansøger om godkendelse som TIR-bruger, vil oplysninger vedrørende de personer, der står bag ansøgningen, blive registreret i DTLs krypterede sagsstyringssystem kaldet 360°, som varetages af virksomheden Tieto DK A/S. Det samme gælder oplysninger vedrørende personligt ejede virksomheder.

Data i 360° vil blive slettet, når virksomheden er udtrådt af TIR-ordningen, og der er forløbet minimum 27 måneder efter, at det sidste TIR-carnet er udstedt til virksomheden. Hvis der er rejst krav om betaling af toldkrav efter TIR-konventionen, vil persondata blive slettet umiddelbart efter, at der foreligger endelig afgørelse om kravets berettigelse i forhold til den pågældende virksomhed.

Der foreligger en databehandlingsaftale mellem DTL og Tieto DK A/S vedrørende persondata i 360°.

Når en virksomhed er godkendt som TIR-bruger i henhold til TIR-konventionens krav, vil oplysninger om kontaktpersoner i virksomheden vedrørende udstedelse af TIR-carneter, samt oplysninger vedrørende personligt ejede virksomheder, blive registreret i en særlig krypteret og webbaseret database kaldet AskTirWeb, som administreres af International Transport Union (IRU). IRU er p.t. godkendt som den internationale garantiorganisation under TIR-systemet i henhold til TIR-konventionen.

Databasen anvendes af Dansk Erhvervs Carnet- og Certifikatafdeling til at administrere udstedelsen af TIR-carneter og registreringen af brugte carneter – og af DTL til at administrere forskellige problemer, der måtte opstå i forbindelse med udstedelsen af TIR-carneter i forhold til TIR-brugerne.

Der foreligger en databehandlingsaftale mellem DTL og IRU vedrørende persondata i AskTirWeb.

Personoplysninger i AskTirWeb vil blive slettet, når virksomheden er udtrådt af TIR-ordningen, og der er forløbet minimum 27 måneder efter, at det sidste TIR-carnet er udstedt til virksomheden. Hvis der er rejst krav om betaling af toldkrav efter TIR-konventionen, vil persondata blive slettet umiddelbart efter, at der foreligger endelig afgørelse om kravets berettigelse i forhold til den pågældende virksomhed.

Når en virksomhed er godkendt som TIR-bruger, registreres personoplysninger som oven for angivet også i en database kaldet ITDB administreret af myndigheden United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) i Genève. ITDB drives af UNECEs TIR Secretariat i Genève. Forpligtelsen til at indberette til denne database fremgår af TIR-konventionen og skal primært sikre myndighedernes overblik over de virksomheder, der fungerer under TIR-ordningen.

TIR-konventionen er gennemført i dansk ret gennem Rådets Forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013.